Polski generał zastępcą dowódcy V Korpusu Sił Lądowych USA

Generał dywizji Adam Joks został zastępcą dowódcy V Korpusu US Army. Będzie pełnił obowiązki w Fort Knox w USA. - Generał dywizji Adam Joks to doświadczony żołnierz. To dowódca, który daje gwarancje, że swoje obowiązki będzie wypełniał rzetelnie jak na dobrego żołnierza przystało. To jest dowódca świadomy wyzwań przed jakimi stoi Polska i cała wschodnia flanka NATO – mówił minister Mariusz Błaszczak.
W czwartek, 15 lipca br. w Poznaniu, szef MON uczestniczył w uroczystości pożegnania gen. dyw. Adama Joksa, obejmującego obowiązki zastępcy dowódcy V Korpusu Sił Lądowych USA w Fort Knox.

Pod koniec marca minister poinformował, że gen. dyw. Adam Joks zostanie zastępcą dowódcy V Korpusu Sił Lądowych US Army. Będzie pełnił obowiązki w Fort Knox w USA. Gen. dyw. Adam Joks był dowódcą Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (Joint Force Training Centre - JFTC) w Bydgoszczy. Wcześniej był zastępcą szefa Sztabu Generalnego WP.

Wysunięte dowództwo V Korpusu Sił Lądowych USA w Polsce, w Poznaniu (V Corps Headquarters Fwd) jest jedyną strukturą tego szczebla dowodzenia rozmieszczoną w Europie. Jego głównym zadaniem jest koordynacja działań i nadzór nad siłami lądowymi USA dyslokowanymi w Europie, planowanie operacyjne oraz współpraca i synchronizacja działań sił amerykańskich z wojskami innych państw NATO. Dowództwo odgrywa kluczową rolę w integracji wojsk amerykańskich rozmieszczonych w Polsce oraz synchronizacji ich współdziałania z naszymi siłami zbrojnymi. To realnie podnosi interoperacyjność naszych wojsk.

Minister podczas spotkania z polskimi i amerykańskimi dowódcami przypomniał także o procesie modernizacji technicznej wojska, w tym o zakupie czołgów dla wojsk lądowych. - Żeby budować interoperacyjność naszych wojsk doposażamy żołnierzy Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt. Wczoraj ogłosiliśmy zakup najnowocześniejszych czołgów Abrams – mówił minister Błaszczak.

***

Dowództwo V Korpusu US Army w Fort Knox zostało reaktywowane w lutym 2020 r., ma docelowo liczyć ponad 600 żołnierzy, z czego 200 ma służyć w wysuniętym stanowisku dowodzenia, które zainaugurowało działalność jesienią ub. r. w Poznaniu. To jedna z korzyści z podpisania umowy EDCA (o wzmocnionej współpracy obronnej) w 2020 roku przez prezydentów Polski i USA. Dzięki niej możliwe będzie trwałe zwiększenie obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce o około tysiąca żołnierzy. Obecnie gościmy w Polsce ok.  5,5 tys. żołnierzy.