Odznaka pamiątkowa i oznaka rozpoznawcza dla Szkoły Podoficerskiej SONDA w Zegrzu i Toruniu

8 zdjęć w galerii
Odznaka pamiątkowa i oznaka rozpoznawcza Szkoły Podoficerskiej SONDA w Zegrzu i Toruniu nawiązujące w nowoczesny sposób do historii i tradycji Szkoły Niższych Dowódców Armii Krajowej.

Pomysł i wsparcie przy powstaniu odznaki


Stworzenie odznaki nie było łatwe. Miała ona bowiem łączyć historię z teraźniejszością. Z jednej strony chciałem bezpośrednio nawiązać do Armii Krajowej, bliskiej Żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej a z drugiej podkreślić specyfikę funkcjonowania i kurtuazję wobec umiejscowienia Szkoły w strukturach Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu podkreślając jednocześnie pochodzenie wywodzącej się z tego Centrum kadry zawiązującej Sondę – mówi twórca odznaki Rzecznik Prasowy Szkoły st. sierż. Robert Kowalewski. To był jednak dopiero początek wyzwania, przed jakim mnie postawiono. Będąc grafikiem nie widziałem problemu stworzenia odznaki, jednakże zapoznając się z prawidłami heraldyki, którą musiałem zrozumieć okazało się że każdy szczegół ma swoje znaczenie. Wtedy z pomocą przyszedł adiunkt Muzeum Wojska Polskiego, żołnierz 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej st. szer. Tomasz Kozakiewicz. Przedstawiłem mu swoją propozycję odznaki, która bardzo przypadła mu do gustu. Miał jednak kilka drobnych uwag, które wspólnie poprawiliśmy a następnie zaprezentowaliśmy dwóm członkom Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych Ministerstwa Obrony Narodowej Jarosławowi Pych i Ewie Wartalskiej - Morawskiej także pracującym w muzeum jako kustosze. Wspólnie wypracowana koncepcja z uwzględnieniem kolorystyki podkreślającej specyfikę funkcjonowania Szkoły oraz cnoty, jakie powinny charakteryzować kadrę i absolwentów Szkoły przeszła nasze oczekiwania. Tak powstała odznaka w czterech wzorach – dodaje.

Symbolika i elementy odznaki

Odznaka pamiątkowa Szkoły Podoficerskiej SONDA w Zegrzu i Toruniu swoją formą nawiązuje do symboli i podkreśla ciągłość między obecnymi żołnierzami, a ich Czcigodnymi Poprzednikami - Szkoły Niższych Dowódców „Sonda” Armii Krajowej. Użyta symbolika jest wyrazem hołdu i równocześnie upamiętnienia Ich ofiarnej służby oraz wkładu w walkę o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej poprzez budowę kadr dowódczych niższego szczebla dla Wojska Polskiego w warunkach wojennych. Przywołana symbolika AK ma również inspirować żołnierzy do wytężonej służby i dalszego rozwoju, tak aby swoją postawą udowadniali słuszność godnego miana spadkobierców „Sondy” z lat II wojny światowej.

Elementami odznaki są krzyż kawalerski, który historycznie jest obecny w polskiej symbolice wojskowej jako oddanie hołdu najwyższym cnotom wojskowym i chwalebnym tradycjom Oręża Polskiego. Skrzyżowany MSBS Grot symbolizujący charakterystyczny rodzaj broni dla Wojsk Obrony Terytorialnej z błyskawicą jako symbol wojsk łączności oraz korpus łączności i informatyki nadawany absolwentom służby kandydackiej w SP SONDA. Tarcza ze znakiem „Polski Walczącej" nawiązuje bezpośrednio do odznaki pamiątkowej Armii Krajowej ustanowionej w 1945 roku rozkazem Szefa Sztabu Głównego, jako wyraz podkreślenia duchowej spuścizny bliskiej Żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej i oddania hołdu naszym poprzednikom.

Kolorystyka użyta w czterech wersjach odznaki nie jest także przypadkowa, kolor złoty symbolizuje mądrość, doskonałość, wierność ideałom, cechy, jakimi winna się odznaczać kadra zawodowa, a więc osoby szkolące oraz Ci wszyscy, którzy przyczyniają się do szkolenia i kształcenia przyszłych pokoleń podoficerów. Kolor srebrny i utożsamiany z nim biały symbolizują czystość, szlachetność i przywiązanie do prawdy, jakie winny cechować żołnierzy. Ponadto biel podkreśla nowy początek i „czystą kartę”, jaką zapiszą swoją dalszą służbą Polsce absolwenci Sondy. Kolor chabrowy posiada podwójne znaczenie. Jako barwa wojsk łączności jest wyrazem kurtuazji wobec umiejscowienia Szkoły podległej Komendantowi Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu – historycznej kolebce polskich wojsk łączności oraz podkreślenie pochodzenia wywodzącej się z tego Centrum kadry zawiązującej Sondę.

Odznaka posiada napisy gdzie „S”, „P” oraz „SONDA” stanowią skrót Szkoły Podoficerskiej SONDA w Zegrzu i Toruniu. Rok „2019” stanowi datę utworzenia szkoły. Na wzorach srebrno-chabrowych oraz srebrno-złotych rok będzie zmienny, nawiązując do roku ukończenia przez absolwentów szkolenia.

W odznace zastosowana jest także numeracja mająca na uwadze przedłużenie tradycji numerowania odznak obecnych w falerystyce wojskowej zarówno w armii II RP jak i w odznace pamiątkowej Armii Krajowej.

Wzory odznaki

Odznaka Szkoły Podoficerskiej SONDA posiada cztery wzory, które dają możliwość nadawania odpowiednim grupom osób.
Dla kadry i pracowników Szkoły przewidziany jest „wzór złoto-chabrowy”, dla absolwentów „wzór srebrno-chabrowy”, dla absolwentów wyróżnionych „wzór srebrno-złoty” oraz dla osób wspierających funkcjonowanie Szkołę „wzór złoty”.

Pierwsze wręczenie

W chwili obecnej trwa produkcja odznak pamiątkowych i absolwenckich. które planujemy rozpocząć wręczać wpierw kadrze i pracownikom Szkoły 11 listopada 2021 r. a następnie absolwentom, którym odznaki będą przekazywane do Brygad OT lub doręczane osobiście.

Przygotował:
st. sierż. Robert KOWALEWSKI
Rzecznik Prasowy SP SONDA