Musimy budować odporność społeczeństwa na dezinformację

Autor zdjęcia: Leszek Chemperek / CO MON
„Rzeczywiście tak jest, że tylko świadome i dobrze poinformowane społeczeństwo może być odporne na dezinformacje, może być odporne na fakenewsy, może być odporne na te wszystkie zagrożenia, które są realne w dzisiejszym świecie. W XXI wieku dezinformacja jest bronią – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas konferencji „Niepodległość informacji”.
17 września 2021 r. w Akademii Sztuki Wojennej szef MON uczestniczył w konferencji „Niepodległość informacji” organizowanej przez Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej. Jej uczestnicy, reprezentujący różne środowiska ekspertów akademickich, dziennikarzy oraz przedstawicieli instytucji publicznych i niezależnych think thanków debatują o współczesnym środowisku komunikacyjnym, zagrożeniach hybrydowych w przestrzeni informacyjnej, współpracy w przeciwdziałaniu fakenewsom i dezinformacji.

- Nie przez przypadek powołałem w ramach Akademii Sztuki Wojennej Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej. I nie przez przypadek pani dyrektor Agnieszka Glapiak – dyrektor Centrum Operacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej zajmuje się właśnie tą sprawą. Dlatego, że zależy nam na tym, aby nasze społeczeństwo było dobrze poinformowane. Zależy nam na tym, aby dezinformacja, aby fakenewsy produkowane przez naszego sąsiada ze Wschodu były odpierane, żeby te ataki były odpierane, żeby pokazywać to wszystko co związane jest z próbą wpływu na nasze  społeczeństwo – zaznaczył podczas otwarcia konferencji minister Mariusz Błaszczak.

Tematami spotkania są m. in. wyzwania związane z zarządzaniem komunikacją oraz współpracą między mediami i instytucjami publicznymi. Spotkanie ma pokazać także szerszą międzynarodową perspektywę komunikacji strategicznej w 3 panelach dyskusyjnych: Strategia w komunikacji - wymiana doświadczeń instytucji, Media i instytucje publiczne na froncie informacyjnym – dlaczego współpraca jest możliwa oraz „Kierunek StratCom” – perspektywa międzynarodowa.

- Jesteśmy rzeczywiście w ważnym dniu tu na Akademii Sztuki Wojennej. Spotykamy się 17 września. W 1939 roku na walczącą z niemieckim najeźdźcą Polskę napadli Sowieci i później mieliśmy do czynienia z wielką falą dezinformacji i zakłamywania rzeczywistości. Przez lata tak się działo. Z resztą skutki tych procesów jeszcze wciąż odczuwamy – zaznaczył szef MON. – Dziś nadrabiamy to wszystko. Pokazujemy prawdziwie oblicze naszej historii. Jesteśmy dumni z naszych bohaterów. Ale też spotykamy się w czasie trudnym związanym z atakiem hybrydowym na Polskę dokonanym przez reżim Łukaszenki. Z resztą nie tylko na Polskę bo taki atak został przeprowadzony również na Litwę i na Łotwę. Temu atakowi także towarzyszy dezinformacja. Temu atakowi towarzyszą fakenewsy – podkreślił minister.

W kontekście wydarzeń na terenach przygranicznych, objętych stanem wyjątkowym, minister podkreślił, że Wojsko Polskie prowadzi, oprócz tego, że wspiera Straż Graniczną na granicy polsko – białoruskiej, także akcję informacyjną. - Przykładem jest akcja prowadzona przez Wojska Obrony Terytorialnej pod hasłem Silne Wsparcie . Jest to akcja prowadzona na terenach przygranicznych na terenach objętych stanem wyjątkowym. Ta akcja polega na rozmowie z ludźmi, rozmowie z władzami lokalnymi, na wspieraniu mieszkańców. Operacja Silne Wsparcie prowadzona przez WOT służy temu, żeby mieszkańcy terenów nadgranicznych mogli być rzetelnie poinformowani.

Panelistami konferencji są m.in. przedstawiciele administracji publicznej, Wojska Polskiego oraz mediów, a także Dyrektor Centrum Eksperckiego Komunikacji Strategicznej NATO (NATO StratCom CoE), szefowa EEAS East StratCom Task Force, kierownik działu współpracy z zagranicą Europejskiego Centrum Eksperckiego ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Hybrydowym, kierownik ds. polityki publicznej w Facebooku, czy przedstawiciel Global Engagement Center (GEC) Departamentu Stanu USA.

Podczas wydarzenia Agnieszka Glapiak, dyrektor Centrum Operacyjnego MON, p.o. dyrektora Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej i Jānis Sārts, dyrektor Centrum Eksperckiego Komunikacji Strategicznej NATO podpisali dokumenty do certyfikacji kursu NATO.

Minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że resort obrony narodowej ściśle współpracuje z sojusznikami z państw natowskich, które również poddawane są wyzwaniom działań hybrydowych, w tym dezinformacyjnych. - Miałem zaszczyt podpisać razem z moimi kolegami z państw z Grupy Wyszehradzkiej, z ministrami obrony państw z Grupy Wyszehradzkiej porozumienie, które dotyczy wymiany doświadczeń, które dotyczy współpracy właśnie w obszarze komunikacji strategicznej. Współpracujemy w formacie Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także bliżej współpracujemy w ramach NATO z państwami z naszej części Europy, które poddawane są tego rodzaju atakom i zagrożeniom – mówił minister.

- Chce zapewnić, że Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej będzie aktywne, będzie organizowało kursy, szkolenia i ćwiczenia. Zachęcam serdecznie do udziału w tych przedsięwzięciach dlatego, że możemy w ten sposób zachować i wzmocnić bezpieczeństwo naszej Ojczyzny.

***
Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej przy Akademii Sztuki Wojennej powstało na początku maja br. Jego misją  jest usprawnienie systemu komunikacji w Wojsku Polskim, zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń płynących ze środowiska informacyjnego oraz inicjowanie debaty publicznej na temat komunikacji strategicznej i przeciwdziałania dezinformacji.