#KobietyAPokój. Znaczenie kobiet w misjach pokojowych – konferencja online

Dlaczego tak ważne jest, aby kobiety uczestniczyły w misjach pokojowych? Jaką rolę odgrywają, jakie doświadczenia posiadają i z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć? Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji online 19 października od godz. 15.00 do 17.00, podczas której omówione zostaną działania podejmowane przez kobiety w celu utrzymywania pokoju na świecie.
Organizatorami wydarzenia są: Rada ds. Kobiet w Resorcie Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna, Ambasada Kanady w Polsce i Ambasada Irlandii w Polsce.

Paneliści konferencji:

  • Gwyn Kutz – dyrektor generalna Programu Operacji Pokojowych i Stabilizacyjnych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kanady;
  • ppłk Tim O'Brien – oficer wykonawczy Departamentu Operacji i Planowania, Ministerstwo Obrony Irlandii;
  • kpt. Katarzyna Rzadkowska – doradca ds. Współpracy Cywilno-Wojskowej i w zakresie Równości Płci, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych.


„Kobiety są niedoreprezentowane w misjach pokojowych. W styczniu 2021 r. kobiety stanowiły poniżej 5% personelu wojskowego, 11% personelu kontyngentów policyjnych ONZ i 28% oficerów policji w ramach misji pokojowych. Mimo to nawet niewielki udział kobiet w misjach zwiększa zaangażowanie lokalnych wspólnot i zmienia obraz kobiety w społeczeństwie” –Instytut ds. Kobiet, Pokoju i Bezpieczeństwa, Georgetown.

Konferencja będzie transmitowana we wtorek 19 października od godz. 15.00 na Kanale YouTube WAT. Do wydarzenia można dołączyć również na profilu Facbook WAT.

 

Pytania do panelistów można przesyłać na adres questions@wat.edu.pl.