Polsko - litewskie porozumienie o współpracy

Polska rozszerza grono partnerów międzynarodowych w zakresie cyberobrony o kolejny unijny kraj.
Gen. bryg. Karol Molenda, Dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni i Devidas Stumbras, Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni Litwy podpisali porozumienie o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Cyberbezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze, jego budowa to ciągły proces, który najlepiej realizowany jest wspólnie z partnerami mierzącymi się z tymi samymi wyzwaniami. Cyberobrona to gra zespołowa, w której kluczowa jest szybko wymiana doświadczeń i informacji.

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni mają najlepszych ekspertów, którzy efektywnie współpracują z ekspertami z Litwy. Zostało to potwierdzone przez zajęcie przez polsko–litewski zespół drugiego miejsca podczas organizowanych przez NATO największych i najbardziej złożonych ćwiczeń LockedShields 2022.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Polską a Litwą jest kolejnym krokiem mającym na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy wojskowymi zespołami CSIRT obu krajów.