Bądźmy #ŚWIADOMIZAGROŻEŃ

W ciągu dwóch ostatnich dekad byliśmy świadkami ogromnego postępu technologicznego. Powszechność i dostępność danych w przestrzeni informacyjnej powoduje, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego przeanalizować i należycie wykorzystać. Wraz z rozwojem technologicznym otrzymaliśmy także nowe narzędzia oraz możliwości.

Oddzielanie opinii od faktów jest kluczowe w krytycznej ocenie treści.

Tempo rozprzestrzeniania się informacji w sieci sprzyja pobieżnemu przeglądaniu tytułów, bez wczytywania się w kontekst i bez weryfikacji źródeł.

Cisza służy powodzeniu operacji.

Udostępnianie filmów, zdjęć, dzielenie się danymi na temat ruchu wojsk, może ułatwić wnikliwym analitykom dostęp do treści o działaniach Wojska Polskiego. Chrońmy nasze dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji.

Chcesz pomóc ? Zrób to !

Unikaj w sieci oznaczania lokalizacji i powiązań rodzinnych;
Nie łącz w mediach społecznościowych życia prywatnego z zawodowym;
Nie wykorzystuj infrastruktury i urządzeń służbowych w celach prywatnych i odwrotnie.

Postępuj zgodnie z regułami #OPSEC

Minimalizuj ryzyko ujawnienia informacji wrażliwych. Nie używaj urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku, m.in. służbowych i prywatnych telefonów komórkowych, w obszarze działań wojskowych.