Przekazanie X zmiany PKW Rumunia w podporządkowanie DO RSZ

13 zdjęć w galerii
20 stycznia br. na placu apelowym 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu odbyło się pożegnanie oraz przekazanie X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Rumunia w podporządkowanie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
 Żołnierze X zmiany PKW Rumunia na misję wyjadą na początku lutego 2022 roku. 
 
Od maja 2017 roku Wielkopolska Brygada Zmechanizowana realizuje zadania tFP (ang. Tailored Forward Presence) dostosowanej Wysuniętej Obecności NATO, polegające na wzmocnieniu południowej flanki NATO. Podczas półrocznego dyżuru polscy żołnierze odbywają szereg wielonarodowych szkoleń na terenie Rumunii. Ponad 200-osobowy kontyngent stanowią głównie zmotoryzowani z Wielkopolskiej Brygady (trzon wystawiony jest przez 1 batalion piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej). Dowódcą X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego jest mjr Przemysław Beczek. Większość żołnierzy wyjeżdżających do Rumunii niejednokrotnie brała udział w misjach zagranicznych, lecz są i tacy, którzy jadą w rejon misji wykonywać zadania mandatowe po raz pierwszy.

Przed główną uroczystością przedstawiciele z X zmiany PKW Rumunia oddali hołd poległym kompanom na misjach poza granicami kraju. W obecności kompanii honorowej, sztandaru oraz wyjeżdżającego w rejon misji pododdziału zostały złożone kwiaty i zapalony symboliczny znicz przy obelisku upamiętniającym poległych żołnierzy poza granicami kraju.

W czwartek, 20 stycznia na placu apelowym w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu odbyła się uroczystość pożegnania żołnierzy wyjeżdżających w rejon pełnienia misji w Rumunii. W ceremonii przekazania kontyngentu w podporządkowanie Dowództwa Operacyjnego RSZ udział wzięli zastępca dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. bryg. Jan Wojno, przedstawiciel z DO RSZ płk Mariusz Marut, dowódca 11 batalionu dowodzenia – ppłk Ireneusz Mika, dowódcy jednostek wojskowych delegujących żołnierzy w rejon misji, oraz przedstawiciele władz samorządowych, wojewoda lubuski Władysław Dajczak, burmistrz Międzyrzecza Remigiusza Lorenz, przedstawiciel starosty Międzyrzeckiego Zofia Plewa.

Meldunek zastępcy dowódcy 11DKPanc gen. bryg. Janowi Wojno złożył zastępca dowódcy 17WBZ płk Marek Pieniak. Po odśpiewaniu hymnu państwowego odczytany został rozkaz w sprawie przemieszczenia X zmiany PKW Rumunia.

W trakcie uroczystej zbiórki zastępca dowódcy 17WBZ płk Marek Pieniak zwrócił się do wyjeżdżających w rejon misji żołnierzy „Przed Wami półroczna misja, która z pewnością jest okazją do doskonalenia oraz poszerzenia żołnierskiego rzemiosła. Niech towarzyszy Wam poczucie, że realizując zadanie w Rumunii, wzmacniacie także bezpieczeństwo polskich granic”. Gen bryg. Jan Wojno zapewnił wyjeżdżających żołnierzy, iż rodziny pozostające w kraju mogą liczyć na pomoc i wparcie ze strony 11DKPanc oraz 17WBZ.
W imieniu Dowódcy Generalnego RSZ protokół o przekazaniu komponentu na czas realizacji zadań w Rumunii podpisał płk Marek Pieniak, natomiast ze strony Dowództwa Operacyjnego RSZ podpis złożył płk Mariusz Marut.

Uroczystości pożegnania żołnierzy towarzyszyła Orkiestra Wojskowa z Krzesin, kompania honorowa wystawiona przez 1 batalion piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej oraz pododdziały z garnizonu Międzyrzecz. Czwartkową ceremonię zakończyła defilada.

Tekst: por. Anna Dominiak
Zdjęcia: st. szer. Patryk Szymaniec