Intensywne szkolenie „Dwunastki”

11 zdjęć w galerii
Na bazie infrastruktury Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych – Drawsko Pomorskie odbyło się polsko-węgierskie szkolenie żołnierzy wchodzących w skład V Zmiany PKW Liban.
Szkolenie to wykonywanie zadań bojowych w czasie pokoju, dlatego żołnierze „Dwunastki” zawsze podkreślają jak ważne jest współdziałanie i współpraca wojsk sojuszniczych. Jednym z licznych tego dowodów jest szkolenie ogniowe polskich i węgierskich żołnierzy przygotowujących się do V Zmiany PKW UNIFIL.  

Proces szkolenia został podzielony na kilka etapów, m.in.: przygotowawczy, zgrywający i końcowy, który będzie trwał do momentu przerzutu głównych sił kontyngentu do miejsca stacjonowania. W czasie pierwszego etapu każdy żołnierz przechodził badania lekarskie, które kończyły się uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do wyjazdu na teren misji. Następnie zakwalifikowanych żołnierzy kierowano na kursy i szkolenia specjalistyczne przygotowujące do konkretnego stanowiska w ramach kontyngentu.
Szkolenie ogniowe, które odbyło się na terenie CSWL w Drawsku Pomorskim było sprawdzeniem wspólnych procedur. Ostatnim etapem zmiany PKW UNIFIL będzie certyfikacja po której odbędzie się przerzut sił głównych kontyngentu.


Tekst: por. Bartłomiej Kulesza/12SDZ
Zdjęcia: st. chor. szt. Marcin Czerwiński/CSWL-Drawsko
02.12.2021