Szkolenie taktyczne komponentu lotniczego - ETAP-C

6 zdjęć w galerii
Od 5 do 19 listopada komponent lotniczy, w którego skład wchodzili żołnierze: 8 Bazy Lotnictwa Transportowego, 6 Brygady Powietrznodesantowej, Jednostki Wojskowej NIL i  33 Bazy Lotnictwa Transportowego wziął udział w szkoleniu taktycznym ETAP-C organizowanym przez European Tactical Airlift Center. W przedsięwzięciu wzięły udział załogi z siedmiu krajów.
W trakcie szkolenia załoga samolotu C-295M wykonywała zadania w środowisku zbliżonym do współczesnego pola walki. Po otrzymaniu zadania przygotowywała się do misji zgodnie ze standardami określonymi w procedurach taktycznych. Następnie praktycznie realizowała przygotowane misje polegające między innym na: wykonywaniu lotów koszących wykorzystując maskujące właściwości terenu w celu skrytego podejścia w rejony wykonania zrzutu ładunków oraz personelu lub wykonania lądowania na nieutwardzonych drogach startowych.

Od momentu przygotowania do omówienia po misji załoga była kontrolowana przez instruktora taktycznego. Każda misja nadzorowana była przez instruktora pochodzącego z innego kraju, co pozwalało na wymianę doświadczeń. W trakcie lotu instruktor sprawdzał reakcję załogi na zagrożenia takie jak: ostrzał z ziemi przez zestawy artyleryjskie (Anti-aircraft Artillery) lub przenośne zestawy przeciwlotnicze (MANPAD Man-portable Air Defence System), pogorszenie warunków atmosferycznych. Wprowadzała także zmiany do głównego zadania oceniając umiejętność załogi do dostosowania się do nowej sytuacji taktycznej. Zmiany zadań polegały na nawiązaniu łączności z inną załogą po awaryjnym lądowaniu, dokonaniu zrzutu na innej niż określone w zadaniu strefie zrzutu, podebrania rannego żołnierza ze strefy lądowania.

Realizmu szkoleniu dodawało wykorzystanie systemów imitujących użycie naziemnych środków przeciwlotniczych.

Załoga samolotu miała także okazję wykonać loty polegające na starciu powietrznym z myśliwcem F/A-18.

Zwieńczeniem dwóch tygodni szkolenia była misja COMAO (Composite Air Operation), w której wszyscy uczestnicy wykorzystujący różne typy statków powietrznych takie jak: A-400, C-27, C-130, C-295M, C-295MW, realizowali wspólne zadanie polegające na dostarczeniu jak największej ilości skoczków spadochronowych w jak najkrótszym czasie w rejon zrzutu.
 
Tekst: kpt. A.Grzyb Foto: sierż. Ł.Boroń
22.11.2021