Wspieramy Straż Graniczną na granicy państwa

1 zdjęcie w galerii
Żołnierze 16 Dywizji Zmechanizowanej i jednostek przydzielonych pełnią służbę na pierwszej linii.
Nieprzerwanie patrolujemy granicę polsko-białoruską na całej jej długości. Wspólnie ze służbami mundurowymi jesteśmy przygotowani do obrony polskiej granicy.
Działanie to podyktowane jest licznymi prowokacjami z jakimi w ostatnim czasie spotykają się żołnierze pełniący służbę na granicy ze strony białoruskich funkcjonariuszy i żołnierzy oraz pojawiających się prób masowego, nielegalnego pokonywania granicy państwa.

Żołnierze udzielają wsparcia Placówkom Straży Granicznej, chroniąc granicę kraju i nie dopuszczając do jej przekroczenia przez migrantów. Do tego celu wykorzystują posterunki obserwacyjno-ochronne oraz prowadzą wspólne patrole piesze i mobilne ze Strażą Graniczną wzdłuż granicy Polski z Białorusią.

Tekst i zdjęcia: archiwum 16 DZ