II Zawody Dochodzeniowo-Śledcze Żandarmerii Wojskowej

II Zawody Dochodzeniowo-Śledcze Żandarmerii Wojskowej

17 zdjęć w galerii
Od 4 do 7 października 2021 r. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Rewita Waplewo odbyły się II Zawody Dochodzeniowo-Śledcze Żandarmerii Wojskowej.
W zawodach uczestniczyli żołnierze Żandarmerii Wojskowej o specjalnościach dochodzeniowo-śledczej i techniki kryminalistycznej. W zawodach rywalizowały trzyosobowe drużyny z siedmiu Oddziałów Żandarmerii Wojskowej.

II Zawody Dochodzeniowo-Śledcze Żandarmerii Wojskowej obejmowały następujące konkurencje: pisemny test z wiedzy specjalistycznej (odrębnie dla żołnierzy d-ś i techników kryminalistyki), analiza i ocena prawnokarna zdarzeń, sprawdzian praktyczny (czynności na miejscu zdarzenia).

Laureaci II Zawodów Dochodzeniowo-Śledczych Żandarmerii Wojskowej

Najlepszy dochodzeniowiec:

I miejsce – kpt. Marcin Rojewski;
II miejsce – mjr Marcin Tołodziecki;
III miejsce – por. Iwo Sawa.

Najlepszy technik kryminalistyki:

I miejsce – st. sierż. Paweł Kulisz;
II miejsce – mł. chor. Maciej Brzyski;
III miejsce – st. chor. szt. Robert Ptaszek.

Najlepszy zespół dochodzeniowo-śledczy:

I miejsce – Oddział ŻW w Lublinie;
II miejsce – Oddział ŻW w Krakowie;
III miejsce – Mazowiecki Oddział ŻW w Warszawie.
 

Autor: płk Norbert Chabior