None

Przeprawa przez Odrę

11 zdjęć w galerii
W Krośnie Odrzańskim od 10 do 27 maja będzie odbywać się szkolenie poddziałów 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc) z pokonywania szerokiej przeszkody wodnej – rzeki Odra. W Czarnej Dywizji przeprawy przez przeszkody wodne są integralną częścią przemieszczania wojsk i stanowią ważny element szkolenia.
Ośrodek ćwiczeń OC Biała Góra znajdujący na brzegach Odry, tuż obok Krosna Odrzańskiego, niemal corocznie staje się areną umożliwiającą praktyczne sprawdzenie i doskonalenie umiejętności pokonywania szerokiej przeszkody wodnej. W tegorocznym szkoleniu kolejno udział biorą żołnierze i sprzęt wojskowy ze wszystkich jednostek wchodzących w skład Czarnej Dywizji.

„W tym roku, rzeka Odra w miejscach przeprawy ma około 180 metrów szerokości, głębokość sięga do 5 metrów. Niestety nurt wody wacha się od 1,6 do 1,8 m/s, co ma  istotny wpływ na przeprawiany sprzęt. Ze względów na bezpieczeństwo załóg i sprzętu nie wszystko co zaplanowaliśmy, będzie mogło być zrealizowane. Przy takim nurcie po wodzie będą mogły pływać tylko gąsienicowe transportery pływające PTS oraz łodzie saperskie, będące na wyposażeniu 5Kbsap. Jednak liczymy na to, że złe prognozy się szybko zmienią”. – tłumaczy ppłk Sławomir Osmelak, 11LDKPanc.

Szkolenie na OC Biała Góra odbywa się na przygotowanych wcześnie i szczegółowo rozpoznanych osiach. Każda oś, wiązała się z koniecznością sprawdzenia parametrów samej rzeki, oraz jej dna oraz kątów nachylenia wjazdów i wyjazdów na skarpach przy brzegach rzeki. 

W czasie szkolenia niezwykle ważną rolę i zadania odgrywają grupy ratunkowo ewakuacyjnej GRE, którą wystawi 5 Kresowy batalion saperów (5Kbsap) z Krosna Odrzańskiego. Do ich zadań należy czuwanie nad bezpieczeństwem załóg i przeprawiającego się sprzętu. W skład GRE wchodzą nie tylko nurkowie na łodziach i medycy, ale także żołnierze i sprzęt ewakuacji technicznej.

W trakcie przeprawy zaplanowano szkolenie wszystkich jednostek wojskowych wchodzących w skład 11LDKPanc. W szkoleniu, poza sprzętem saperskim używanym przez żołnierzy 5Kbsap, wykorzystywany będzie również sprzęt brygad pancernych i zmechanizowanej, w tym przeprawiające się po dnie czołgi Leopard 2A4, T-72, a także pływające KTO Rosomak czy BWP-1 oraz przeprawiany przy użyciu PTS sprzęt kołowy w tym, wyrzutnie WR-40 Langusta.

 

Tekst: mjr Artur Pinkowski

Zdjęcia: Archiwum 11LDKPanc