Ryszyło Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej

Usprawnienie systemu komunikacji w Wojsku Polskim, upowszechnianie wiedzy na temat komunikacji strategicznej oraz wypracowywanie rozwiązań mających na celu skuteczne przeciwdziałanie dezinformacji to główne zadania powołanego w Akademii Sztuki Wojennej, Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej (ACKS).

Rozpoczynające właśnie działalność Centrum jest think-tankiem, który będzie prowadzić działania zwiększające praktyczne umiejętności komunikacyjne żołnierzy. ACKS będzie także prowadzić debatę publiczną na temat zagadnień związanych z komunikacją strategiczną (StratCom). Centrum będzie również uczestniczyć w przygotowaniu programów szkoleń z zakresu komunikacji strategicznej na potrzeby Sił Zbrojnych we współdziałaniu z innymi komórkami resortu obrony narodowej.

ACKS będzie prowadzić ścisłą współpracę międzynarodową z instytucjami zajmującymi się problematyką StratCom m.in. z Centrum Eksperckim Komunikacji Strategicznej NATO. W planach jest uruchomienie certyfikowanego przez NATO kursu z zakresu komunikacji strategicznej prowadzonego w języku angielskim. 

 

O misji, zadaniach, celach i planach czytaj więcej na stronie Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej.