None

Mundur żołnierza Wojska Polskiego to zobowiązanie i przywilej

Autor zdjęcia: Leszek Chemperek / CO MON
W poniedziałek 26 kwietnia br. szef MON spotkał się z uczniami klas wojskowych. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną spotkanie z przedstawicielami szkół odbyło się w formule wideokonferencji.
- Gratuluję Wam tego, że dokonaliście dobrego wyboru, dlatego, że nauka w klasach mundurowych jest dobrym wyborem, dającym bardzo dobry start w dorosłe życie. Gwarantującym nabycie umiejętności i wiedzy, która może być spożytkowana w służbie Ojczyźnie. Życzę Wam, żebyście swoją przyszłość związali z Wojskiem Polskim. To jest zarówno służba, a więc zobowiązanie, ale i wyróżnienie, żeby nosić mundur żołnierza Wojska Polskiego - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas spotkania z kadetami klas wojskowych.

Gratuluję Wam, Waszym opiekunom i wychowawcom, którzy podczas tego procesu edukacji kształtowali Wasze postawy. Ta postawa, którą możemy nazwać postawą służby Ojczyźnie, jest niezwykle ważna dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa Polski. Jest również ważna dla przyszłości naszej Ojczyzny. Bardzo się cieszę, że dokonaliście tego wyboru, tak jak i inni uczniowie wszystkich 185 szkół w całej Polsce, szkół z klasami mundurowymi. Ponad 440, klas prawie 11 tysięcy uczniów, to są dane, za rok szkolny, który już niedługo się kończy - mówił minister.

Minister wręczył grupie uczniów certyfikaty potwierdzające ukończenie edukacji wojskowej, które umożliwiają zyskanie dodatkowych punktów w procesie rekrutacji na uczelnie wojskowe i odbycie skróconej służby przygotowawczej. Po ukończeniu skróconej służby przygotowawczej kadeci zostaną żołnierzami rezerwy i będą mogli rozpocząć starania o przyjęcie do służby w Wojsku Polskim.

Szef MON poinformował również o planowanym uruchomieniu programu „CYBER.MIL z klasą” dla 16 szkół w całej Polsce. - Te klasy będą utworzone w 16 liceach w całej Polsce. Zdecydowaliśmy o tym, aby nie były to licea położone w stolicach, centrach województw tylko w mniejszych miejscowościach dlatego, że chcemy dać szanse wszystkim. Nie tylko tym, którzy mieszkają w stolicach województw – mówił minister.

***
Od 2017 roku MON wspiera działanie klas wojskowych m.in. poprzez dwa programy: Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe i Oddziały Przygotowania Wojskowego. We wszystkich programach uczestniczy blisko 11 tys. uczniów uczących się w 440 klasach w 185 szkołach w całej Polsce. Uczniowie i szkoły otrzymują wsparcie merytoryczne i finansowe z MON w ramach dotacji celowej, gdzie MON pokrywa 80 % kosztów. Od nowego roku szkolnego zostanie uruchomionych kolejnych 20 nowych oddziałów przygotowania wojskowego. Łącznie takich klas będzie 150 w całym kraju. Ponadto, od września 2021 roku ruszy program „CYBER.MIL z klasą” dla 16 szkół.

Jedną z form wsparcia działalności młodzieży uczącej się w klasach mundurowych i wojskowych jest m. in. konkurs „I Ty możesz służyć Ojczyźnie” ogłoszony 26 kwietnia br. przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Na realizację zadań wspierających młodzież resort obrony przeznaczył 3 000 000 zł. Po złożeniu wniosku i spełnieniu wszystkich wymogów formalnych organizacje pozarządowe mogą otrzymać dofinansowanie na organizację proobronnych szkoleń, warsztatów i kursów sprawnościowych m.in. strzeleckich, taktyczno-poligonowych, samoobrony oraz pierwszej pomocy. Dofinansowane mogą zostać także zajęcia sportowo-obronne takie jak zawody sprawnościowe, mistrzostwa, spartakiady, a także obozy, biwaki i zloty o charakterze sportowo-obronnym.

Oferty należy składać do dnia 20 maja 2021 r. Termin realizacji zadań od 22 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie BIP - https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-072021wddekid