None

Gronostaj 21 - cykliczne ćwiczenie zmotoryzowanych

8 zdjęć w galerii
W piątek 16 kwietnia w Międzyrzeczu, Wielkopolska Brygada zakończyła kolejne sprawdzenie zdolności realizacji zadań, tym razem pod kryptonimem Gronostaj 21.
Tygodniowe ćwiczenie dowódczo-sztabowe Gronostaj  21 miało na celu weryfikację stopnia przygotowania ćwiczącego dowództwa i sztabu w zakresie skutecznej realizacji procesu dowodzenia w trakcie dynamicznie zmieniającej się sytuacji taktycznej.

Od 12 do 16 kwietnia br. wybrane pododdziały 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej zostały poddane sprawdzeniu w zakresie skutecznej realizacji procesu dowodzenia zgodnie ze szczegółowo przygotowanym scenariuszem. Ćwiczenie dowódczo-sztabowe polega na prowadzeniu potencjalnej walki pomiędzy dwoma rywalizującymi ze sobą sztabami  w hipotetycznym środowisku – podczas tego konkretnego sprawdzenia wyłącznie na mapach.

W poniedziałek pierwszoplanowy ćwiczący dowódca z 15 batalionu Ułanów Poznańskich otrzymał rozkaz do działania, po czym wraz ze swoim sztabem rozpoczął cykl planowania, którego celem jest opracowanie schematu walki. Zmotoryzowani musieli wykazać się ogromną kreatywnością i intelektem, aby poradzić sobie ze skomplikowanym tłem taktycznym.

Manewry pododdziałów odbywają się wyłącznie hipotetycznie. Podejmowane przez dowódców decyzje, wydawane są na bieżąco wraz z rozwijającą się sytuacją, niejednokrotnie pod presją czasu przesądzają o zwycięstwie jednej z walczących stron. W tym przypadku liczy się umiejętne wykorzystanie właściwości terenowych, na których potencjalnie toczy się starcie, wydzielony potencjał posiadanych sił i środków, szybkość reakcji na niespodziewane działanie przeciwnika czy w końcu zastosowany rodzaj walki. Podczas części głównej ćwiczenia trwającej cztery dni organ dowodzenia 15bUP skrupulatnie analizował, wprowadzał w życie otrzymane rozkazy i zarządzenia, stawiając czoła czyhającym zagrożeniom.

Reasumując, ćwiczenie miało na celu doskonalenie umiejętności pododdziału zmotoryzowanego w planowaniu, organizowaniu i prowadzeniu działań w warunkach sytuacji kryzysowej oraz w czasie prowadzenia walki w pierwszym rzucie brygady na głównym kierunku uderzenia. Poprzez rozwiązywanie przez ćwiczącego zaistniałych, wykreowanych problemów taktycznych zarówno dowódca, jak i sztab 15bUP potwierdził swoje wysokie kwalifikacje i umiejętności. – podkreślił kpt. Michał Krzykacki, szef zespołu monitorowania ćwiczenia i podawania wiadomości.

Na zakończenie sprawdzenia zdolności pododdziałów do realizacji zadań, dowódca 17WBZ płk dypl. Dariusz Kosowski w ramach uznania wręczył skierowanym do brygady na czas ćwiczenia żołnierzom (w tym podchorążym z Akademii Wojsk Lądowych) certyfikaty.