None

Polski generał zostanie zastępcą dowódcy V Korpusu

Autor zdjęcia: st. szer. Wojciech Król / CO MON
29 marca w Warszawie szef MON rozmawiał z amerykańskim dowódcą m. in. o wojskowej polsko-amerykańskiej współpracy w ramach V Korpusu.

- Wysunięte dowództwo V Korpusu jest w Poznaniu i rozpoczęło już swoją działalność. Bardzo cieszę się z tego, że zgodnie z propozycją strony amerykańskiej, stanowisko zastępcy dowódcy w Fort Knox, a więc w dowództwie V Korpusu będzie sprawował polski generał. Będzie to gen. dyw. Adam Joks. Nasza współpraca dowodzi bardzo silnych relacji polsko-amerykańskich, jeżeli chodzi o obronność - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej po spotkaniu gen. broni Johnem Kolasheskim, dowódcą V Korpusu Sił Lądowych USA.

Szef MON poinformował także w trakcie rozmów, że zastępcą gen. Kolasheskiego będzie gen. dyw. Adam Joks. Jak podkreślił szef MON obecność wysuniętego dowództwa V Korpusu jest namacalnym dowodem wzmocnienia relacji polsko-amerykańskich oraz tego, że nasze partnerstwo strategiczne rośnie w siłę. Wysunięte Dowództwo V Korpusu jest jedyną tego typu strukturą w naszym regionie. Dzięki niemu możliwe będzie skuteczniejsze współdziałanie wojsk amerykańskich z europejskimi sojusznikami.

Jak podkreślił minister Błaszczak dzięki ustanowieniu Wysuniętego Dowództwa w Poznaniu, a także ciągłym wspólnym szkoleniom wojsk z roku na rok wzrasta interoperacyjność i zwiększa się bezpieczeństwo Polski i całej wschodniej flanki NATO.

Jednym z tematów poruszanych podczas spotkania były także sprawy związane z implementacją polsko- amerykańskiej umowy podpisanej 15 sierpnia 2020 roku. - Umowa jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa dzisiejszej Polski. Na podstawie tej umowy prowadzone są działania, które pozwolą na to, żeby armia Stanów Zjednoczonych jeżeli będzie taka konieczność mogła wesprzeć siły natowskie, mogła wesprzeć siły polskie. Chcę powiedzieć, że implementacja tej umowy odbywa się bez żadnych przeszkód – dodał minister Mariusz Błaszczak.

- Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i dziękuję za to, że mogliśmy porozmawiać o przyszłości V Korpusu. To bardzo jasny sygnał pokazujący, że dla nas jak i dla Polski bardzo ważne jest wzmacnianie bezpieczeństwa nie tylko naszego wspólnego, ale także naszych sojuszników. Wysunięte dowództwo V Korpusu i jego lokalizacja w Polsce nie tylko pogłębia nasze więzy obronne, ale także świadczy o większym bezpieczeństwie nie tylko dla Polski ale dla całego regionu i możliwe stawienie czoła wszelkim wyzwaniom – powiedział gen. broni J. Kolasheski, dowódca V Korpusu Sił Lądowych USA.

Generał podziękował szefowi MON za współpracę oraz wyznaczenie na stanowisko zastępcy dowódcy V Korpusu gen. dyw. Adama Joksa. – Pozycja, którą obejmie generał to jasny sygnał bardzo bliskiej, silnej współpracy między polskimi siłami zbrojnymi i siłami zbrojnymi USA – dodał gen. Kolasheski.

***
W 2020 roku reaktywowany został w USA V Korpus US ArmyT. Dowódcą V Korpusu został John Kolasheski, który 4 sierpnia w Krakowie otrzymał nominację na stopień generała broni. Dowództwo V Korpusu mieści się w Fort Knox w stanie Kentucky.
Powstanie Wysuniętego Dowództwa V Korpusu w Poznaniu, czyli jednostki odpowiedzialnej za dowodzenie wojskami USA znajdującymi się na wschodniej flance NATO zapisane zostało w umowie o wzmocnionej współpracy obronnej PL – USA podpisanej 15.08.2020.

Galeria ->>> Polski generał zostanie zastępcą dowódcy V Korpusu