Ćwiczenie DEFENDER-Europe 21 – na południu Europy z udziałem Wojska Polskiego

Ćwiczenie DEFENDER-Europe 21 – na południu Europy z udziałem Wojska Polskiego

DEFENDER-Europe to coroczne, wielonarodowe, połączone ćwiczenie dowódczo-sztabowe organizowane przez Dowództwo Sil Lądowych USA w Europie i Afryce (USAREUR-AF), ukierunkowane na budowanie strategicznej i operacyjnej gotowości oraz interoperacyjności między siłami USA, NATO, sojusznikami i partnerami w Europie. Organizując ćwiczenie, Stany Zjednoczone podkreślają swoje niezachwiane zaangażowanie we współpracę z sojusznikami i partnerami NATO w Europie.
Bazując na doświadczeniach ubiegłorocznego, organizowanego w Polsce, ćwiczenia jego tegoroczna edycja koncentrować się będzie na sprawdzeniu szeroko rozumianej gotowości operacyjnej oraz współpracy z sojusznikami i partnerami NATO i zostanie przeprowadzona na obszarze 14 krajów południowej Europy. Łącznie w ćwiczeniu udział weźmie około 30 000 żołnierzy z 26 krajów, którzy prowadzić będą niemal równoczesne działania na 30 poligonach.
 
W jednym z epizodów połączonego z DEFENDER-em ćwiczenia realizowanego na szczeblu taktycznym pod kryptonimem SWIFT RESPONSE, zostanie zaangażowanych blisko 500 żołnierzy z 6 Brygady Powietrznodesantowej. Po zrzucie desantowym na poligon Boboc w Rumunii, zadaniem polskich żołnierzy będzie opanowanie i zabezpieczenie specjalnego obiektu lądowego. Ponadto, kilkunastu polskich oficerów z 11 Dywizji Zmechanizowanej oddelegowanych zostanie do kierownictwa ćwiczenia, aby zebrać doświadczenia niezbędne do przygotowania jego przyszłorocznej edycji, organizowanej ponownie jak to miało miejsce w 2020 r. w północnej części wschodniej flanki NATO, w tym w Polsce.
 
Poza realizacją głównych zamierzeń ćwiczenia DEFENDER-Europe 21, w jego trakcie sprawdzone zostanie także funkcjonowanie Wysuniętego Dowództwa V Korpusu Sił Lądowych USA, którego działalność została zainaugurowana w listopadzie ub.r. w Poznaniu
 
Podobnie jak w 2020 r., żołnierze i większość amerykańskiego sprzętu zostanie przemieszczona na teatr europejski drogą morską i powietrzną. W trakcie ruchu wojsk do docelowych rejonów szkolenia przećwiczone zostaną procedury związane z pobieraniem sprzętu wojskowego z rozlokowanych w Europie (w  Belgii, Niemczech, Włoszech i Holandii) wysuniętych magazynów (Army Prepositioned Stocks - APS), do których sprzęt ten powróci w czerwcu br. po zakończeniu ćwiczenia.
 
Podczas DEFENDER-Europe 21 poza częścią dowódczo-sztabową (Command Post Exercise) odbędzie się kilka połączonych ze sobą ćwiczeń taktycznych z wojskami (LIVEX), sprawdzających poszczególne aspekty operacji:
  • SWIFT RESPONSE - operacje powietrzne organizowane będą od początku do połowy maja na terytorium Estonii, Bułgarii i Rumunii z udziałem ponad 7 000 żołnierzy z 11 krajów.
  • IMMEDIATE RESPONSE –od połowy maja do początku czerwca ponad 5000 żołnierzy z 11 krajów wykonywać będzie strzelania na 31 poligonach w 13 różnych krajach.
  • SABRE GUARDIAN - od połowy maja do początku czerwca ponad 13 000 żołnierzy z 16 krajów przeprowadzi operacje ogniowe, przeciwlotnicze i przeciwrakietowe oraz ewakuację medyczną personelu na dużą skalę.
 
Ponadto ćw. DEFENDER-Europe 21 zostanie połączone z dwoma innymi, organizowanymi w tym samym czasie, kluczowymi wydarzeniami szkoleniowymi:
  • AFRICAN LION - najważniejsze coroczne przedsięwzięcie szkoleniowe odbywające się głównie na terytorium Maroka. Od połowy maja do połowy czerwca, w ramach działań Sił Lądowych USA w Afryce, niemal 5 000 personelu wojskowego z około 24 krajów będzie szkolić się w zakresie gotowości medycznej, wykonywania praktycznych strzelań na dużą skalę oraz prowadzenia ćwiczeń w powietrzu, na morzu i na stanowisku dowodzenia.
  • STEADFAST DEFENDER - nowa edycja ćwiczeń NATO planowanych od połowy maja do początku czerwca, skupionych na transatlantyckim wzmocnieniu Europy i demonstrujących zdolności NATO do szybkiego reagowania na pełne spektrum zagrożeń.
 
W związku z trwającą pandemią COVID-19, wszystkie planowane ćwiczenia będą odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym, a uczestniczący w nich żołnierze zostaną objęci wymaganą kwarantanną i obowiązkiem wykonania testów, niezwłocznie po przybyciu na teatr europejski.

Najnowsze wiadomości i informacje na temat DEFENDER-Europe 21 znajdą się także na stronie internetowej: www.EuropeAfrica.army.mil/DefenderEurope