None

Święto Geografii Wojskowej

Na 23 lutego wyznaczono Święto Geografii Wojskowej upamiętniające powstanie Instytutu Wojskowo-Geograficznego
Dziś obchodzimy Święto Geografii Wojskowej. Praca wojskowych specjalistów od kartografii i geografii ma szczególne znaczenie dla Wojska Polskiego. To właśnie oni przygotowują mapy z myślą o wojskach operujących zarówno na lądzie, jak i w powietrzu.

***
Rodowód polskich jednostek geograficznych sięga II Rzeczpospolitej. 23 lutego 1919 roku Naczelne Dowództwo WP, którym kierował marszałek Józef Piłsudski, zatwierdziło projekt organizacyjny i wydało rozkaz utworzenia Instytutu Wojskowo-Geograficznego. Przez kolejne lata służba ta podlegała licznym przekształceniom. Ostatecznie w 2012 roku zostało powołane Szefostwo Geografii Wojskowej, które dziś podlega Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.