None

Szpital modułowy gotowy do przyjmowania pacjentów

Autor zdjęcia: Maciej Nędzyński / CO MON
We wtorek, 23 lutego br., minister Mariusz Błaszczak uczestniczył w uruchomieniu szpitala modułowego na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie.
- Dziś oddajemy do użytku szpital modułowy, który powstał w ramach Wojskowego Instytutu Medycznego. Cała koncepcja, plan oraz pomysł tego szpitala jest rezultatem doświadczeń, jakie zostały zebrane przez lekarzy i pracowników wojskowej służby zdrowia. Jest to rozwiązanie, które gwarantuje zapewnienie bezpieczeństwa przed trzecią falą epidemii. Jesteśmy gotowi, by zapewnić pomoc tym wszystkim, którzy pomocy potrzebują – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas otwarcia szpitala modułowego w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.

Szpital modułowy w Wojskowym Instytucie Medycznym przy Szaserów ma 66 stanowisk intensywnej terapii wyposażonych w respiratory i kardiomonitory wraz z pełną infrastrukturą diagnostyczną i logistyczną. W razie potrzeby można go przystosować do przyjęcia 124 pacjentów.

- Szpital modułowy to mówiąc obrazowo szpital tymczasowy plus. Gdzie plus oznacza najwyższy poziom bezpieczeństwa epidemicznego personelu i pacjentów – powiedział gen. dyw. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego.

W czasie wizyty w WIM minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że szpital jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt. Będzie przygotowany do leczenia najcięższych przypadków zakażeń. Przy jego tworzeniu wykorzystano doświadczenia nabyte w Lombardii i USA.

Oprócz funkcji szkoleniowych, szpital modułowy będzie gotowy do realizacji wyznaczonej misji medycznej w każdym czasie i miejscu nawet po zakończeniu epidemii. Jednostka zostanie również włączona w system zabezpieczenia medycznego wojsk na czas kryzysu lub wojny - Kiedy zaraza minie to ten moduł zostanie. Szpital modułowy będzie służył jako ośrodek szkoleniowy dla wojskowej służby zdrowia. Jest to rozwiązanie unikalne oraz wyjątkowe – dodał szef MON

Na zakończenie wizyty minister Mariusz Błaszczak podziękował wszystkim, którzy swoim wkładem w zaprojektowanie tego rozwiązania przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa pacjentów w przyszłości.

***
Projekt jest w pełni finansowany ze środków MON poprzez udzieloną dotację dla Wojskowego Instytutu Medycznego. Realizacja inwestycji zamknęła się w kwocie 37 mln zł, z czego wykonanie prac budowlanych pochłonęło 17 mln zł, natomiast pozostałą część stanowiły nakłady poniesione na wyposażenie szpitala w sprzęt medyczny.

***
Wojsko Polskie ma w dyspozycji, w całym kraju, 14 szpitali wojskowych, kilka ośrodków medycyny prewencyjnej oraz szpitale kontenerowe – wszystkie placówki są aktywnie zaangażowane w walkę z koronawirusem.