None

Prawda o Zbrodni Katyńskiej to zobowiązanie

W poniedziałek 25 stycznia br., szef MON uczestniczył w Sejmie w inauguracji kolejnej edycji konkursu literacko-plastycznego „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”, którego adresatem jest młodzież ze szkół ponadpodstawowych.
- Chciałbym pogratulować i podziękować Pani Marszałek za tę inicjatywę. Prawda na temat ludobójstwa katyńskiego jest niezwykle istotna. Zarówno dla obecnych żyjących, jak i przyszłych pokoleń Polaków. Ta prawda dociera do nas z pewnymi problemami. Oczywiście, my w naszym kraju mówimy wprost o okolicznościach tej zbrodni. Natomiast inną zupełnie narrację możemy usłyszeć za naszą wschodnią granicą, szczególnie w Moskwie - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas konferencji inaugurującej konkurs „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”.

Konkurs przeprowadzany będzie w trzech kategoriach: plastycznej, gdzie zadaniem uczestnika jest stworzenie projektu plakatu na temat związany ze Zbrodnią Katyńską, literackiej, w której uczestnik musi przedłożyć pracę pisemną na temat „Współczesny wymiar kłamstwa katyńskiego” oraz jako tekst piosenki poświęconej ogólnej tematyce konkursu.

Szef resortu obrony narodowej zwrócił uwagę na kontekst historyczny II wojny światowej odwołując się do paktu Ribbentrop-Mołotow, porozumienia Stalina z Hitlerem. - Konsekwencją tego porozumienia był czwarty rozbiór Polski i zbrodnie dokonywane na narodzie polskim, zarówno przez Rosjan, jak i przez Niemców. Przykładem ofiar tej zbrodni są dwie córki generała Józefa Dowbora-Muśnickiego, generała, który był dowódcą wojsk polskich w dawnym zaborze pruskim, wcześniej był dowódcą Korpusu Polskiego na terenach rosyjskich. Janina, córka generała Dowbora-Muśnickiego, podporucznik Wojska Polskiego, pilot, została zamordowana w kwietniu 1940 roku w Katyniu. Jej siostra Agnieszka, która zaangażowała się w konspirację została zamordowana w Palmirach przez Niemców w czerwcu 1940 roku. Dziś jesteśmy zobowiązani, żeby mówić prawdę, żeby pokazywać prawdę opinii światowej na temat ludobójstwa katyńskiego – zaznaczył minister Mariusz Błaszczak.  Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podkreśliła, że pokolenie wojenne powoli odchodzi. Obowiązkiem naszym i młodego pokolenia jest przechowywać i pielęgnować nasze polskie tradycje.  

***
Prace konkursowe należy nadsyłać do 19 marca 2021 r. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół ponadpodstawowych położonych na terytorium Polski. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie jedną pracę w każdej z trzech kategorii. Przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne, nie jest dopuszczalne składanie prac zbiorowych. Prace konkursowe muszą zostać przygotowane w języku polskim. Dla laureatów w każdej z kategorii przewidziane są nagrody: za zajęcie pierwszego miejsca laptop oraz nagrody rzeczowe, za zajęcie drugiego miejsca tablet oraz nagrody rzeczowe, za zajęcie trzeciego miejsca czytnik ebook oraz nagrody rzeczowe. Dla uczestników, którzy zajmą miejsca 4 - 10 przewidziano wyróżnienia i nagrody rzeczowe.

***
Podczas ubiegłorocznej edycji konkursu wpłynęło niemal 700 zgłoszeń. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy pisemnej na temat „Dlaczego nie wolno nam zapomnieć o Katyniu?” oraz zaprojektowanie kartki pocztowej upamiętniającej Zbrodnię Katyńską.