None

V Korpus Sił Lądowych USA w Polsce

W piątek w Poznaniu rozpoczęło działalność Wysunięte Dowództwo V Korpusu Sił Lądowych USA w Polsce.

- Niespełna dwa tygodnie temu Prezydent Andrzej Duda ratyfikował umowę dotyczącą wzmocnionej współpracy militarnej Stanów Zjednoczonych i Polski. Dziś jesteśmy świadkami tego, że ta umowa wchodzi w życie. Jesteśmy świadkami realizacji postanowień tej umowy. Nasze wspólne działania polsko – amerykańskie służą bezpieczeństwu naszej Ojczyzny, służą bezpieczeństwu państw połączonych sojuszem północno – atlantyckim  - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej w Poznaniu.

 W piątek, 20 listopada, szef MON uczestniczył w inauguracji działalności Wysuniętego Dowództwa V Korpusu Sił Lądowych USA w Polsce. W uroczystości uczestniczyła także Ambasador USA Georgette Mosbacher oraz zastępca dowódcy V Korpusu gen. dyw. Terrence J. McKenrick.

Głównym zadaniem Wysuniętego Dowództwa V. Korpusu Sił Lądowych USA w Polsce będzie koordynacja działań i nadzór nad siłami lądowymi USA dyslokowanymi w Europie, planowanie operacyjne oraz współpraca i synchronizacja działań sił amerykańskich z wojskami innych państw NATO.

- Współpraca w ramach NATO jest najlepszą gwarancją bezpieczeństwa i stabilności. Możemy powiedzieć, że staliśmy się jednym z głównych sojuszników USA. Nasza współpraca przebiega modelowo. Niesiemy bezpieczeństwo, nie tylko korzystamy z bezpieczeństwa jakie dają nam inni sojusznicy ale sami gwarantujemy bezpieczeństwo poprzez nasz udział w całym systemie stworzonym w ramach NATO - zaznaczył minister.

Dowództwo będzie odgrywać kluczową rolę w integracji wojsk amerykańskich rozmieszczonych w Polsce oraz synchronizacji ich współdziałania z polskimi siłami zbrojnymi. Jest to realne zwiększenie interoperacyjności polskich i amerykańskich wojsk.

- Polska aktywność w ramach NATO jest niezwykle istotna dla rozwoju systemów bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Jesteśmy aktywni jeśli chodzi o zwiększanie liczebne Wojska Polskiego, a także jeśli chodzi o modernizację wyposażenia - podkreślił minister Mariusz Błaszczak.

Szef MON podczas inauguracji podziękował za coraz lepszy rozwój relacji polsko – amerykańskich. - To niewątpliwie nasz wspólny sukces. To sukces polegający na tym, że nasze relacje są bardzo bliskie, że nasi żołnierze mogą wspólnie ćwiczyć. Razem jesteśmy silniejsi – dodał.

Rozpoczęcie funkcjonowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wysuniętego dowództwa V Korpusu jest efektem dotychczasowych dążeń do zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

Trwała obecność US Army w Polsce ma kluczowe znaczenie. Wojska amerykańskie będą u nas na stałe, nie tylko epizodycznie. - Wysunięte Dowództwo V Korpusu to wkład w bezpieczeństwo i stabilność w regionie. Będziemy zwiększali naszą współpracę i będziemy, ramie w ramię, działali z naszymi sojusznikami z Polski - dodał zastępca dowódcy V Korpusu gen. dyw. Terrence J. McKenrick.

***
Proces formowania wysuniętego dowództwa V. Korpusu Sił Lądowych USA z siedzibą w Poznaniu rozpoczął się w październiku br. Pierwsza grupa personelu przybyła już do Polski, a sformowanie dowództwa i osiąganie gotowości operacyjnej będzie następować stopniowo - w okresie kilkunastu miesięcy. Docelowo w jednostce będzie służyć  ponad 200 żołnierzy amerykańskich, z dowódcą w randze generała dywizji.


***
Mariusz Błaszczak, szef MON  15 sierpnia br. podpisał z sekretarzem stanu USA M. Pompeo umowę o wzmocnionej współpracy obronnej (Enhanced Defence Cooperation Agreement). Umowa umożliwiła dalsze pogłębianie współpracy wojskowej, w tym zwiększenie obecności żołnierzy USA w Polsce. Polska w ramach umowy zobligowała się do zapewnienia infrastruktury, która w przypadku zagrożenia będzie mogła przyjąć do 20 tys. żołnierzy amerykańskich. Ustalono również zmianę formuły stacjonowania wojsk USA w Polsce, z rotacyjnej na trwałą oraz wzrost liczby żołnierzy USA  o ok. 1 tys. do co najmniej 5,5 tys. Sfinalizowanie tej umowy  to efekt procesu i wynik kilkudziesięciu spotkań szefa MON w Waszyngtonie, począwszy od 2018 r.