None

Podchorążowie ruszają na pomoc

4 zdjęć w galerii
Studenci medycyny przygotowują się do pracy z pacjentami, bo już niedługo mają wesprzeć personel wojskowych szpitali. W zależności od zdobytych kwalifikacji uczą się m.in. zasad opieki nad leżącym pacjentem oraz czynności pielęgniarskich, np. wykonywania wkłuć dożylnych.

Za przygotowanie podchorążych medycyny odpowiada Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.


Placówka, która na co dzień zajmuje się szkoleniem podchorążych, zorganizowała specjalistyczne kursy doszkalające, dzięki którym studenci będą lepiej przygotowani do nowych wyzwań.

Każdy podchorąży po drugim roku studiów przechodzi w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) i uzyskuje tytuł ratownika. Studenci trzeciego i czwartego roku medycyny, którzy już wkrótce będą wspierać pielęgniarki, podczas przeprowadzonego szkolenia poznawali między innymi zasady obowiązujące w momencie przyjęcia pacjenta na oddział szpitalny.

Pierwsi podchorążowie mają być skierowani do pracy w szpitalach jeszcze w tym miesiącu.

O zaangażowaniu podchorążych czytaj więcej na polska-zbrojna.pl