None

Ruszyło Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa

- We współczesnym świecie cyberprzestrzeń jest jedną z najważniejszych dziedzin funkcjonowania państwa. Dotychczasowy podział na świat rzeczywisty i świat wirtualny staje się coraz bardziej umowny, zwłaszcza dziś, gdy ze względu na pandemię coraz więcej sfer naszego życia musiało praktycznie z dnia na dzień przenieść się do internetu...– powiedział Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej podczas inauguracji Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa.
18 listopada br., szef MON otworzył Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa, które jest kolejnym bardzo ważnym elementem realizacji programu CYBER.MIL.PL. Ze względu na obostrzenia związane z COVID-19 inauguracja odbyła się w formie on-line.  

W lutym 2019 r. resort obrony narodowej przedstawił koncepcję budowy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz pakiet działań związanych z rozwojem zdolności resortu obrony narodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dzięki temu pogłębiona została współpraca ekspertów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne i wsparcie kryptologiczne.

- Dziś powołujemy Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa. Wzorem innych państw, takich jak USA, Izrael czy Estonia, zależało nam na utworzeniu jednostki, która będzie od początku do końca odpowiedzialna za kształcenie ekspertów stricte na potrzeby armii w obszarze cyberbezpieczeństwa i IT. Żadne, nawet najbardziej profesjonalne szkolenia komercyjne nie mogą w pełni zaspokoić potrzeb w tym zakresie, bowiem żadna firma nie ma i nie może mieć pełnej wiedzy na temat wojskowych zasobów, systemów i kompetencji – powiedział minister.

Główne zadanie Centrum to przygotowanie kadr pod budowane Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Zadanie ma być zrealizowane do 2022 r. w ścisłej współpracy z ECSC.

- Jestem pewien, że nowa jednostka pozwoli znacząco zwiększyć dostępność i uatrakcyjnić ofertę szkoleń z zakresu IT dla szerokiego grona odbiorców. Centrum jest gwarantem utrzymania wysokiej jakości edukacji, m.in.  dzięki współpracy z najważniejszymi firmami komercyjnymi i liczącymi się ośrodkami szkoleniowymi na całym świecie. Będą w nim pracowali żołnierze i pracownicy resortu, którzy mają ogromne doświadczenie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i wykorzystywali swoją wiedzę wielokrotnie, dbając o nasze bezpieczeństwo – podkreślił minister.

Podczas inauguracji Centrum minister Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę, że wiedza polskich ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, była wykorzystywana nie tylko na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, ale także wojsk pozostałych krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego - Polscy specjaliści w tej dziedzinie, są jednymi z najlepszych w całej Europie – dodał.

***
Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa to jednostka odpowiedzialna za kształcenie kadr oraz ekspertów stricte na potrzeby armii w obszarze cyberbezpieczeństwa, krypto i IT. Podlega bezpośrednio pod Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. 
Dotychczasowe działania MON w zakresie wzmocnienia obszaru cyberbezpieczeństwa to m. in. konsolidacja i wzmocnienie rozproszonych wcześniej struktur organizacyjnych oraz kształcenie kadr eksperckich. Rozbudowa potencjału w obszarze cyberprzestrzeni znalazła się w planie modernizacji technicznej sił zbrojnych i stanowi jeden z priorytetów resortu obrony narodowej.