None

Nowe samochody sanitarne dla Sił Zbrojnych RP

175 szt. samochodów sanitarnych wielonoszowych trafi na wyposażenie Wojska Polskiego. To efekt zawartej dziś umowy przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Samochody sanitarne wykorzystywane będą m. in. do ewakuacji na wszystkich poziomach zabezpieczenia medycznego.
Przedmiotem umowy, w ramach części gwarantowanej, jest dostawa 175 samochodów sanitarnych wielonoszowych dla Sił Zbrojnych RP. Zamówienie obejmuje m. in. szkolenie użytkownika, przekazanie dokumentacji technicznej oraz naprawy i obsługiwanie pojazdów w okresie gwarancyjnym. Umowa zawiera również prawo opcji umożliwiające zwiększenie zamówienia o kolejne pojazdy, maksymalnie o 202 egz. Wartość gwarantowanej części zamówienia wynosi 166 mln złotych brutto.

***
Samochody sanitarne wielonoszowe będą produkowane na bazie podwozi marki Iveco o stałym układzie napędowym 4x4 i mocy silnika 132 kW. Pojazdy będą umożliwiały transport 4 osób poszkodowanych w pozycji leżącej lub 3 poszkodowanych w pozycji leżącej i 2 w pozycji siedzącej.  Wyposażone zostaną w sprzęt medyczny obejmujący m.in.: nosze, krzesło kardiologiczne, defibrylator transportowy półautomatyczny AED oraz respirator transportowy. Pojazdy będą przystosowane do przemieszczania się po wszystkich rodzajach dróg oraz po bezdrożach.

***
Wojsko Polskie od samego początku wspiera działania, dzięki którym możliwe jest zatrzymanie epidemii koronawirusa oraz łagodzenie jej skutków. Każdego dnia w walkę z wirusem zaangażowanych jest kilka tysięcy żołnierzy i pracowników wojska, a wojskowa służba zdrowia wydziela wybrane elementy na potrzeby Ministerstwa Zdrowia. W stałej gotowości jest 14 wojskowych szpitali i 5 ośrodków medycyny prewencyjnej. Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii każdego dnia wykonuje testy umożliwiające wykrywanie koronawirusa.

We wszystkich województwach działają wojskowe zgrupowania zadaniowe, które udzielają wsparcia Ministerstwu Zdrowia. Mają one do dyspozycji m. in.: kilkadziesiąt pojazdów sanitarnych i mikrobusów, dezynfekcyjne zespoły zadaniowe, mobilne zespoły medyczne i personel medyczny.

W całym kraju działa 7 wojskowych laboratoriów do wykonywania testów na koronawirusa. Z kolei siły powietrzne – w razie potrzeby – dysponują samolotami i śmigłowcami do ewakuacji medycznej. Wojsko Polskie posiada na swoim wyposażeniu 630 sanitarek.