None

75 lat Czarnej Dywizji

12 zdjęć w galerii
12 września br. miała miejsce najważniejsza część obchodów święta 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Tego dnia, na placu Generała Maczka w Żaganiu, w jednym szeregu stanęli żołnierze wszystkich jednostek Czarnej Dywizji oraz pododdziały sojusznicze z Niemiec i USA.

Uroczyste święto rozpoczął dowódca Czarnej Dywizji gen. dyw. dr Dariusz Parylak przyjmując meldunek od dowódcy uroczystości płk. Piotra Kaczmarka.

Na uroczysty apel stawili się zaproszeni goście, wśród których byli między innymi przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, byli dowódcy Czarnej Dywizji, żołnierze armii sojuszniczych, duchowieństwo oraz reprezentanci środowisk i stowarzyszeń kombatanckich.

- Dzisiejsza uroczystość szczególna jest z tego względu, że gromadzi w tym miejscu najmłodsze pokolenie Polaków. To kolejna lekcja historii, która pobudza do refleksji
i uczy rozumieć, że dla narodu pamięć historyczna, jego dzieje i tradycje są sprawą najważniejszą. 75 lat istnienia 11. Dywizji to losy wielu żołnierzy i pracowników, zmiany organizacyjne i etatowe, to niezliczona ilość ćwiczeń poligonowych, treningów sztabowych, szkoleń, zadań w misjach pokojowych i stabilizacyjnych. To zmiany pokoleniowe, ale niezmienny szacunek dla dziedziczonych chlubnych tradycji orężnych” – powiedział w swoim przemówieniu gen. dyw. dr  Dariusz Parylak.

Dla uczczenia pamięci, o tych którzy przez lata tworzyli 11 Lubuską Dywizję Kawalerii Pancernej oraz, aby uczcić 75. rocznicę istnienia dywizji  z zestawów przeciwlotniczych ZUR 23-2 oddana została salwa honorowa, a orkiestra wojskowa Czarnej Dywizji odegrała „Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego”.

Następnie w imieniu generała Jarosława Miki przemówił obecny na uroczystości gen. dyw. Stanisław Czosnek – Z okazji święta 11LDKPanc im. króla Jana III Sobieskiego składam serdeczne podziękowania wszystkim żołnierzom

i pracownikom za dotychczasową, ofiarną, pełną zaangażowania i poświęcenia służbę i pracę. Dziękuję za znakomite wyniki w szkoleniu, za dyscyplinę, za podejmowanie najtrudniejszych misji zagranicznych.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów, której trasa została wytyczona ulicą Jana Pawła II.

 
Zdjęcia: sekcja prasowa 11DKPanc