None

Intensywne szkolenie Zawiszaków

4 zdjęć w galerii
Od 7 września 2020 r. pododdziały realizują szkolenie poligonowe na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz. W szkoleniu udział biorą batalion czołgów, 1 batalion zmechanizowany Szwoleżerów Mazowieckich oraz 15 batalion saperów.

Zawiszacy z 1 batalionu Szwoleżerów Mazowieckich w pierwszym tygodniu poligonu realizowali m.in. trening sztabowy pk. „WKRA-20”, zajęcia ze szkolenia ogniowego oraz inżynieryjno-saperskiego. W trakcie szkolenia ogniowego żołnierze doskonalili umiejętności prowadzenia celnego ognia do celów ukazujących się i ruchomych w dzień i w nocy z broni strzeleckiej i pokładowej wozów bojowych. Szwoleżerowie realizowali również zajęcia ze szkolenia inżynieryjno – saperskiego z wykonywania okopów, ukryć na sprzęt bojowy, stan osobowy i środki materiałowe metodami ręczną, mechaniczną oraz z wykorzystaniem materiału wybuchowego w różnych środowiskach walki.


Żołnierze z 15 batalionu saperów doskonalili umiejętności w zakresie zakładania przeciwpancernego pola minowego oraz wykonywania przejść w zaporach minowych oraz w zakresie ustawiania pojedynczej miny przeciwpancernej, organizacji pracy w drużynie podczas zakładania odcinka przeciwpancernego pola minowego.


W batalionie czołgów główny nacisk postawiono na realizację zajęć ze szkolenia ogniowego w trakcie, których pancerniacy doskonalili umiejętności prowadzenia z broni etatowej i czołgów.


Ważniejszymi przedsięwzięciami w drugim tygodniu poligonu jest ocena stopnia wyszkolenia 4 kompanii zmechanizowanej oraz plutonu ogniowego kompanii wsparcia z 1bz SM.

 

 

 

Tekst: kpt. Martyna KUPIS

Foto: 15BZ