None

Promocja na pierwszy stopień oficerski w AWL

4 zdjęć w galerii
12 września br., w Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski 158 absolwentów Studium Oficerskiego oraz Kolegium Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Aktu promowania na pierwszy stopień oficerski dokonali: zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. dr Dariusz Pluta, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak oraz inspektor szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Marek Sokołowski.

Podczas uroczystości nowo mianowani oficerowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali „Pieśń Rycerską”.

- Drodzy Absolwenci, to szczególny rok. Rok, w którym wszyscy zderzyliśmy się z niewidzialnym wrogiem. Poznaliśmy nowe zagrożenia i nauczyliśmy się je minimalizować. To był także sprawdzian dla nas wszystkich. Sprawdzian umiejętności działania w realnym zagrożeniu. Bardzo dziękuję tym, którzy pośrednio i bezpośrednio zaangażowali się w walkę z pandemią. Pokazaliśmy naszemu społeczeństwu, że zasługujemy na duże zaufanie, którym nas obdarza. Dzisiaj, w tak uroczystym dniu składam Wam serdeczne żołnierskie gratulacje i przekazuję wyrazy najwyższego uznania.– powiedział w swoim przemówieniu Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka.

List od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy odczytał przedstawiciel Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, kmdr Jarosław Wypijewski - Jestem przekonany, że mając duży zasób wiedzy, a także doświadczeń z dotychczasowej służby, możecie stać się motorem dokonywanych przemian, których celem jest stworzenie nowoczesnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

- Jako absolwenci Akademii Wojsk Lądowych udowodniliście swoją odpowiedzialność i rzetelność, ambicję, chęć nauki i rozwoju. Zdobyliście solidne podstawy wojskowego rzemiosła. Teraz przychodzi czas byście wykorzystali wiedze nabytą w tej renomowanej uczelni, zdobyli niezbędne doświadczenie i przetestowali swoje zdolności w praktyce - tymi słowami zwrócił się do nowo promowanych Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON Jakub Mykowski odczytując list ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.

Promocję zakończyła defilada pododdziałów biorących udział w uroczystości, na czele których maszerowały orkiestra wojskowa oraz kompania honorowa AWL.