None

Saperska robota

5 zdjęć w galerii
Od początki 2020 roku saperzy z 21 Patrolu Saperskiego z 5 Kresowego batalionu saperów z Krosna Odrzańskiego interweniowali już 114 razy. Dotychczas podjęli i zniszczyli 3234 przedmiotów wybuchów i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego.
Niemalże każdego dnia na terenie Polski ujawniane są przedmioty wybuchowe i niebezpieczne pochodzenia wojskowego, które pomimo upływu wielu lat od zakończenia działań wojennych stanowią bardzo duże zagrożenie dla ludności cywilnej.   
Do zadań związanych z ich rozpoznaniem, podejmowaniem oraz niszczeniem przeznaczone są funkcjonujące w Siłach Zbrojnych patrole saperskie, wykonujące zadania związane z oczyszczaniem terenu metodą interwencyjną tzn. po otrzymaniu zgłoszenia od uprawnionych instytucji tj. Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Organa administracji państwowej lub samorządowej.
Pomimo ograniczeń związanych z pandemią Koronawirusa oraz „sezonu urlopowego” żołnierze 21 Patrolu Saperskiego z 5 Kresowego batalionu saperów
z Krosna Odrzańskiego mają pełne ręce roboty.
Największym  i najbardziej pracochłonnym zadaniem żołnierzy  patrolu saperskiego w 2020 roku,   było  podjęcie i zniszczenie 1700 sztuk  pocisków rakietowych kaliber 80 mm z okresu II Wojny Światowej, znalezionych na dnie jeziora Ciemne, w okolicach Torzymia. Ilość  przedmiotów wybuchowych była tak duża, że podjęcie, przetransportowanie oraz ich zniszczenie wymagało współpracy kilku lądowych patroli saperskich oraz specjalistycznego pododdziału Marynarki Wojennej. Żołnierzy  21 Patrolu Saperskiego z Krosna Odrzańskiego wspierała Grupa Nurków Minerów z 12 Wolińskiego Dywizjonu Trałowców ze Świnoujścia, której zadaniem było wydobywanie pocisków z dna jeziora. W podejmowaniu, transporcie w miejsce niszczenia oraz w niszczeniu 21 patrol saperski wspierali żołnierze z   22 i 24 patrolu saperskiego z Głogowa oraz 23 patrol saperski z Bolesławca.
Należy mieć świadomość, że niemalże w każdym miejscu istnieje możliwość znalezienia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Dotyczy to również miejsc pozornie bezpiecznych, takich jak boiska i tereny szkolne, co niestety zdarza się
w bieżącej działalności 21 Patrolu Saperskiego.
Saperzy przypominają, aby w przypadku ujawnienia przedmiotu wybuchowego lub niebezpiecznego, pod żadnym pozorem nie dotykać, nie przenosić go w inne miejsce, nie  manipulować przy nim, nie wrzucać do ognia. W miarę możliwości zabezpieczyć i oznakować miejsce, oraz powiadomić Policję.  
Bardzo ważną rolą w  bieżącej działalności 21 patrolu saperskiego  jest  prowadzenie działalności profilaktycznej w placówkach oświatowych, znajdujących się w rejonie odpowiedzialności patrolu.  Żołnierze prowadząc zajęcia  w ramach programu „Stop zardzewiałej śmierci” tłumaczą i wyjaśniają uczestnikom jak należy zachować się po ujawnieniu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz jakie zagrożenia stwarzają takie przedmioty w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi.
Tekst: mł. chor. Rafał Turczyniak
Zdjęcia: Archiwum 5 Kbsap