None

Tytuł honorowy „Przodujący Pododdział Sił Powietrznych” dla grupy działań lotniczych 8 Bazy Lotnictwa Transportowego

7 zdjęć w galerii
10 lipca, w 8 Bazie Lotnictwa Transportowego odbyła się uroczystość wręczenia grupie działań lotniczych tytułu honorowego „Przodujący Pododdział Sił Powietrznych”.
Grupa Działań Lotniczych 8 Bazy Lotnictwa Transportowego została wyróżniona tytułem honorowym „Przodujący Pododdział Sił Powietrznych” przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 10 lipca br., na terenie 8 Bazy Lotnictwa Transportowego (8. BLTr) generał broni Jan Śliwka I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wręczył „Proporzec Honorowy” wyróżnionemu pododdziałowi.

W uroczystości uczestniczył płk pil. dr inż. Krzysztof Cur dowódca 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego oraz płk Paweł Bigos dowódca 8 Bazy Lotnictwa Transportowego. Grupa działań lotniczych (GDL) została wyróżniona i doceniona przez Dowódcę Generalnego RSZ tytułem honorowym za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej, w istotnym stopniu wpływających na zwiększenie zdolności i gotowości bojowej Sił Zbrojnych RP oraz umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

Podczas uroczystości generał broni Jan Śliwka wręczył proporzec oraz akt nadania ppłk. Pil. Robertowi Turkowi pełniącemu obowiązki dowódcy GDL, a następnie pogratulował żołnierzom wyróżnienia i podziękował za zaangażowanie i wykonywanie zadań na najwyższym poziomie. Dodał, że podziękowania składa nie tylko dla GDL, ale dla wszystkich żołnierzy 8 Bazy Lotnictwa Transportowego.

Sznur wyróżniający ppłk. pil. Robertowi Turkowi wręczył płk pil. dr inż. Krzysztof Cur, dowódca Skrzydła, który przed laty dowodził zarówno GDL jak i 8 Bazą Lotnictwa Transportowego. Nie kryjąc dumy i radości z wyróżnienia podkreślił, że otrzymane wyróżnienie jest potwierdzeniem kunsztu, zaangażowania i efektywności żołnierzy wyróżnionej Grupy. Dowódca Bazy podziękował Dowódcy Generalnemu RSZ za tak ważne wyróżnienie i raz jeszcze pogratulował grupie działań lotniczych za wzorową i pełną poświęcenia służbę oraz życzył kolejnych sukcesów.

Grupa działań lotniczych 8 Bazy Lotnictwa Transportowego od 18 lat wykonuje loty bojowe w najbardziej niebezpieczne rejony świata, a także zabezpiecza mosty powietrzne Polskich Kontyngentów Wojskowych. Wydziela ze swojego składu Zespół Lotniczy, który obecnie wykonuje zadania lotnicze w Kuwejcie, a wcześniej w Afganistanie. Realizuje loty ratujące ludzkie życie w ramach Akcji Serce. Wykonuje zadania transportu lotniczego żołnierzy i ładunków, w tym transport najważniejszych osób w państwie, lotnicze ewakuacje medyczne, zabezpiecza transport w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych, wspiera lotnicze operacje specjalne oraz powietrzno-desantowe, uczestniczy w akcjach pomocy humanitarnej. Ostatnia z nich wykonana była dla Państw Kaukazu Południowego. W ostatnich kilku miesiącach żołnierze grupy wspierali działania związane z przeciwdziałaniem pandemii, transportując obywateli z terenów zagrożonych występowaniem koronawirusa, a także transportując środki ochrony przed wirusem.

Tekst: kpt. Martyna Fedro-Samojedny
Zdjęcia: sierż. Anna Tataruch
13.07.2020 r.