None

Polska jest liderem regionu w obszarze cyberbezpieczeństwa

Autor zdjęcia: Leszek Chemperek / CO MON
- Wielokrotnie rozmawiałem z Panem Prezydentem Andrzejem Dudą na temat wyzwań XXI wieku. Te wyzwania znalazły swoje odzwierciedlenie w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, w której kwestia ochrony cyberprzestrzeni jest przedstawiona bardzo mocno - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.
W piątek, 3 lipca br. szef MON uczestniczył w uroczystości z okazji pierwszego roku funkcjonowania NCBC oraz nadania sztandaru tej jednostce. W trakcie spotkania zainaugurowany został program „CYBER.MIL z klasą”.

- Aby takie zdolności oraz NCBC mogły się rozwijać, potrzebujemy dopływu świeżej krwi. Stąd też ten program „CYBER.MIL z klasą”, który daje gwarancję tego, że uczniowie certyfikowanych szkół ogólnokształcących, sprofilowanych w ten sposób będą trafiać do NCBC i do Wojskowej Akademii Technicznej, że będą podnosili swoje umiejętności - zaznaczył szef MON.

Komisja konkursowa MON wyłoniła 16 szkół średnich (po jednej w każdym województwie) ubiegających się o zakwalifikowanie do udziału w programie „CYBER.MIL z klasą”. To kolejny projekt resortu obrony adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, który spotkał się z dużym zainteresowaniem. „CYBER.MIL z klasą” przewiduje utworzenie w każdym województwie klasy o profilu "Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne". Program zakłada kształcenie uczniów w zakresie informatyki z uwzględnieniem zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa państwa.

- Naszym założeniem było to, aby jeśli to możliwe, (…) certyfikat trafił do szkoły z mniejszych miejscowości i tak jest w większości przypadków. Chodzi nam o to, żeby dać szasnę ludziom z małych miejscowości, aby mogli rozwijać swój talent i służyć w ten sposób Ojczyźnie – mówił szef resortu obrony.

Piątkowa uroczystość i spotkanie z przedstawicielami Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni były również okazją do podpisania przez ministra Mariusza Błaszczaka koncepcji utworzenia Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa ECSC - Cyber Security Centre of Excellence (CST COE).

Centrum, będzie szkolić i przygotowywać przyszłe kadry, a także podnosić kwalifikacje Sił Zbrojnych RP odpowiedzialnych za realizację działań w cyberprzestrzeni. Centrum docelowo ma także pełnić rolę jednostki konsolidującej potencjał ekspercki oraz wspierającej Ministra Obrony Narodowej w rozwijaniu współpracy i kształtowaniu kierunków rozwoju w sferze cyberbezpieczeństwa, kryptologii i IT.

- Pan Prezydent Andrzej Duda bardzo mnie wspierał w procesie powołania wojsk obrony cyberprzestrzeni. Tu znów sercem tego procesu jest NCBC, czyli Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. NCBC funkcjonuje od roku, ale przez ten czas osiągnęło wiele sukcesów, miarą tego sukcesu są liczby. Ponad 20 tysięcy ataków hackerskich odpartych tylko w pierwszym kwartale tego roku właśnie przez żołnierzy i pracowników NCBC. Ponad 100 kampanii dezinformacyjnych, w których interweniowało NCBC, to jest właśnie wymiar zdolności tego wojska, wymiar przygotowania i profesjonalizmu. Przez ten rok, dzięki aktywności NCBC Polska stała się liderem w regionie jeśli chodzi bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - powiedział minister Mariusz Błaszczak.

***
Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni powołane w 2019 roku to wyspecjalizowana, instytucja MON, która - razem z podległymi jednostkami - odpowiada za bezpieczeństwo polskiej cyberprzestrzeni oraz budowę, rozwój i utrzymanie systemów IT wykorzystywanych przez resort obrony narodowej.

NCBC w trybie 24/7/365 monitoruje działanie wszystkich systemów IT resortu oraz prowadzi operacje w cyberprzestrzeni – analizując, monitorując i wyznaczając nowe kierunki oraz techniki działań, aktywnie reagując w przypadku incydentów naruszających bezpieczeństwo sieci i jej użytkowników.

NCBC to także uczestnik największych ćwiczeń i konkursów programowania, w których zdobywa czołowe miejsca w kraju i za granicą.