Podpisanie porozumienia

W Polsce powstaną kolejne trzy strzelnice

2 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: MON
We wtorek, 30 czerwca 2020 r. podpisano kolejne w tym roku umowy z jednostkami samorządu terytorialnego na budowę 100-metrowych strzelnic dofinansowanych z konkursu ofert Ministerstwa Obrony Narodowej. Aż 80% dofinasowanie otrzymał powiat przysuski, miasto Myszków i gmina Domaniów.
Umowy na budowę strzelnic 30 czerwca 2020 roku podpisali: starosta powiatu przysuskiego Marian Niemirski (kwota dotacji 1,5 mln. zł), burmistrz miasta Myszków Włodzimierz Żak (kwota dotacji: 320 tys. zł) oraz wójt gminy Domaniów Wojciech Głogulski (kwota dotacji: 320 tys. zł). Stronę ministerialną reprezentował dyrektor Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” gen. bryg. dr inż. Artur Dębczak.

Zgodnie z umową dotacja stanowi 80 proc. inwestycji. Pozostałą kwotę beneficjenci muszą pokryć z własnego budżetu.  Zakres zadań, które są dofinansowane z dotacji, obejmuje roboty budowlane wraz z pracami przygotowawczymi oraz pierwsze wyposażenie strzelnicy.  Z tych środków natomiast nie może być sfinansowany zakup broni, amunicji, celowników, kamizelek kuloodpornych i noktowizorów. Strzelnice wybudowane w ramach tego konkursu ofert będą obiektami pozwalającymi na dokonywanie strzelań na odległość 100 metrów. Będą to zatem obiekty wielkogabarytowe, ale też nowoczesne, dobrze wyposażone i bezpieczne. Strzelnice muszą być wybudowane do końca tego roku, a przez 10 następnych lat beneficjenci mają obowiązek udostępniać obiekt m.in. Siłom Zbrojnym, organizacjom proobronnym i uczniom klas o profilu wojskowym.

Myszków, Domaniów i powiat przysuski to kolejne samorządy, które przystąpią do realizacji programu „Strzelnica w Powiecie”. Pierwszym była gmina Tryńcza, która podobną umowę podpisała w kwietniu br.

Celem konkursu ofert „Strzelnica w powiecie” jest rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce, w tym budowa strzelnic będących poza zasobami infrastrukturalnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwienie prowadzenia szkolenia strzeleckiego uczniom klas mundurowych, aktywizacja organizacji pozarządowych zainteresowanych strzelectwem oraz umożliwienie szkolenia strzeleckiego żołnierzom z wykorzystaniem strzelnic będących poza zasobami SZRP.

- - -

Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” powstało 24 stycznia 2020 roku. Jest instytucją powołaną do zoptymalizowania procesu rekrutacji do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Misją Biura jest wsparcie tej części społeczeństwa, która jest zainteresowana wstąpieniem w przyszłości w szeregi Wojska Polskiego lub chce ściśle współpracować z jednostkami wojskowymi jako strona społeczna. Dla wszystkich zainteresowanych wojskiem Biuro przygotowało szereg programów i projektów. Na wsparcie instytucji mogą liczyć m.in. uczniowie klas o profilu wojskowym, studenci, członkowie organizacji proobronnych oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.