Informacja o udzieleniu dotacji na dofinansowanie budowy pomników

Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową
i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę (Dz. U. poz. 1333), Ministerstwo Obrony Narodowej informuje, że została przyznana:

  1. Gminie Sońsk dotacja w wysokości 12.000,00 zł na dofinansowanie zadania budowy (rozbudowy) pomnika, polegającej na posadowieniu dwóch granitowych tablic, w zakresie rzeczowym określonym we wniosku Gminy.
  2. Gminie Miasta Toruń dotacja w wysokości 162.000,00 zł na dofinansowanie zadania budowy (polegającej na odbudowie) pomnika poległych żołnierzy Wojsk Balonowych w formie cokołu, na którym umieszczona zostanie historyczna rzeźba orła.