None

Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej – wracają ćwiczenia wojskowe

- W związku z tym, że ćwiczenia wojskowe były zawieszone w czasie epidemii, podjąłem decyzję, żeby odmrozić możliwość odbywania ćwiczeń wojskowych, zarówno ćwiczeń rezerwistów, jak i szkoleń związanych ze służbą przygotowawczą. Ta propozycja jest skierowana przede wszystkim do osób, które utraciły pracę w wyniku epidemii – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

W poniedziałek 15 czerwca szef MON zainaugurował kolejny etap kampanii Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej oraz poinformował o planowanych w Wojsku Polskim ćwiczeniach dla ochotników.

- Zachęcam do tego, żeby skorzystać z tej oferty. To jest propozycja bardzo ważna dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny, a jednocześnie dająca sposobność znalezienia dobrego zatrudnienia, pewnego zatrudnienia. Zatrudnienia, które w efekcie przysłuży się właśnie bezpieczeństwu naszej Ojczyzny. (…) Moim priorytetem jako ministra obrony narodowej jest doprowadzenie do tego, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze, stąd też rozpoczynamy dziś kolejną edycję kampanii społecznej pt. Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. Dwa lata temu miała miejsce pierwsza edycja, w wyniku tej kampanii, liczebność Wojska Polskiego znacząco wzrosła – mówił podczas spotkania minister Błaszczak.

Wojsko Polskie przygotowało ponad 20 tys. miejsc w 40 jednostkach wojskowych na terenie całego kraju dla osób, które chcą wziąć udział w szkoleniu rezerw lub szkoleniu przygotowawczym, a później związać swoją przyszłość z mundurem. Oferta dotyczy zarówno tych, którzy mają status żołnierza rezerwy, jak i dla osób dla których będzie to pierwszy kontakt z Siłami Zbrojnymi RP.  Podczas konferencji minister Błaszczak poinformował, że tylko w ostatnich dniach na te ćwiczenia zgłosiło się 880 osób, z tego 578 to osoby bezrobotne.

Minister Błaszczak zwrócił uwagę, że szkolenia to szansa na rozwój, na zwiększenie własnych kompetencji. - Przeszkolenie może być wykorzystane w sytuacji kryzysowej, to jest niewątpliwie niezwykle istotne, żeby jak najwięcej osób wiedziało jak się zachować w sytuacji kryzysowej. Po drugie, szkolenia to właśnie propozycja skierowana do tych, którzy utracili pracę. Przysługuje wynagrodzenie w przypadku obu form ćwiczeń. W przypadku ćwiczeń rezerwy, jest to wynagrodzenie w wysokości 3,5 tys. zł miesięcznie. Oczywiście w obu przypadkach mamy zagwarantowane zakwaterowanie oraz wyżywienie. W przypadku natomiast służby przygotowawczej to jest 1200 zł miesięcznie i potem po 3 miesiącach służby 2600 zł odprawy – poinformował minister Błaszczak.

Dzięki podpisanej przez ministra Mariusza Błaszczaka decyzji, zgłoszenia ochotników, którzy ze względu na epidemię koronawirusa utracili pracę, będą traktowane priorytetowo.

W trakcie ćwiczeń, rezerwiści i kandydaci na żołnierzy otrzymają pełne wyżywienie i będą kwaterowani na terenach jednostek. Rezerwiści, czyli osoby, które odbyły zasadniczą służbę wojskową lub mają już przyznany stopień wojskowy mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenie od 3,5 tysiąca złotych.

Osoby dla których będzie to pierwszy kontakt z wojskiem będą odbywać swoje ćwiczenie w ramach tak zwanej służby przygotowawczej. Miesięczne wynagrodzenie wynosi w takim przypadku 1,2 tys. zł plus dodatkowe 2,6 tys. zł na zakończenie ćwiczeń. Dodatkowo uzyskają oni status żołnierza rezerwy i będą mogli starać się o zatrudnienie w Wojsku Polskim.

Szkolenia w ramach turnusu służby przygotowawczej, które rozpoczną się 15 czerwca będą prowadzone w 13 jednostkach wojskowych.

Ochotnicy szkolić się będą m. in. w 5 Pułku Artylerii, 4 Pułku Przeciwlotniczym, 11 Pułku Artylerii, 15 Batalionie Saperów, 19 Batalionie Zmechanizowanym, 5 Batalionie Strzelców Podhalańskich, 1 Brygadzie Pancernej, 1 Batalionie Kawalerii Powietrznej, 35 Dywizjonie Rakietowym OP, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, 2 Ośrodku Radioelektronicznym 1 Pułku Saperów oraz 2 Pułku Inżynieryjnym. Szkolenia odbędą się w terminach 15 czerwca do 4 września 2020 oraz od 14 września do 4 grudnia 2020.
Powołania na szkolenia rezerwy zaplanowano w 6 terminach - 15 czerwca, 13 lipca, 17 sierpnia, 14 września, 12 października oraz 16 listopada. Szkolenia będą prowadzone w 23 jednostkach wojskowych: 12 Brygada Zmechanizowana, 7 Brygada Obrony Wybrzeża, 5 Pułk Artylerii, 8 Pułk Przeciwlotniczy, 8 Batalion Remontowy, 33 Dywizjon Rakietowy OP, 15 Pułk Przeciwlotniczy, 15 Pułk Logistyczny, 18 Pułk Rozpoznawczy, 10 Brygada Kawalerii Pancernej, 17 Brygada Zmechanizowana, 23 Pułk Artylerii, 4 Pułk Przeciwlotniczy, 11 Batalion Dowodzenia, Pułk Wsparcia Dowodzenia DWD P-W, 16 Batalion Remontu Lotnisk, 7 Batalion Kawalerii Powietrznej, 1 Brygada Pancerna, 2 Pułk Rozpoznawczy, 1 Batalion Inżynieryjny, 1 Batalion Drogowo-Mostowy, 6 Batalion Powietrznodesantowy oraz 3 Batalion Inżynieryjny.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielają Wojskowe Komendy uzupełniań w całej Polsce - https://www.wojsko-polskie.pl/sgwp/wszw/

Priorytetem ministra Mariusza Błaszczaka jest modernizacja Wojska Polskiego oraz zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych RP. Stąd m. in. zainaugurowana w 2018 roku kampania Zostań Żołnierzem i powołanie Biura ds. Programu Zostań Żołnierzem. Obecnie w Wojsku Polskim służy 108 tys. żołnierzy zawodowych.