None

Święto 11 batalionu remontowego

8 zdjęć w galerii
28 maja 2020 żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej 11 batalionu remontowego (11brem) uroczystym apelem uczcili obchody święta jednostki.
Do ostatnich dni wielką niewiadomą pozostawał fakt jaki wymiar, z uwagi na stan epidemiologiczny, przybiorą tegoroczne obchody święta batalionu. Ze względu na sytuację i związane z nią obostrzenia, w tym roku remontowcy świętowali w odmiennej scenerii i w dużo węższym gronie, w porównaniu do lat ubiegłych.

Tradycyjnie po odprawionej w żagańskim Kościele Garnizonowym Mszy Świętej, kadra i pracownicy wojska stanęli na uroczystym apelu z okazji święta batalionu. Dowódca 11brem podpułkownik Ireneusz Maślanka w swoim wystąpieniu odniósł się do obecnej sytuacji, która wymusiła brak możliwości udziału w święcie zaszczytnych gości-byłych dowódców, przedstawicieli zaprzyjaźnionych środowisk oraz sympatyków jednostki, podkreślając jednocześnie duże znaczenie tradycji w codziennej służbie żołnierzy batalionu.

Żołnierski apel stał się okazją do uhonorowania trudu i wysiłku wkładanego przez kadrę i pracowników wojska w codzienną działalność batalionu. Podczas uroczystości wręczono akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz wyróżnienia. Honorową odznakę 11 batalionu remontowego otrzymał z rąk dowódcy batalionu dowódca 11DKPanc generał brygady dr Dariusz Parylak.

- Batalion remontowy to szczególny rodzaj pododdziału w każdym związku taktycznym, a w 11DKPanc na pewno. Jest pododdziałem, w którym o efekcie decyduje wysiłek pracy zespołowej – tak w swoim wystąpieniu mówił o batalionie remontowym dowódca dywizji.
 
Tekst: ppor. Małgorzata Markowska
Zdjęcia: mł. chor. Marek Mazur