Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Autor zdjęcia: DG RSZ
29 maja obchodzimy szczególne Święto – Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ
29 maja obchodzimy szczególne Święto 

Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa
oraz Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ.
Z okazji Waszego święta przyjmijcie wyrazy głębokiego szacunku,
wdzięczności i uznania za Wasz trud i wysiłek poniesiony podczas zagranicznych misji wojskowych.
Szczególne podziękowania kieruję do żołnierzy i pracowników wojska
za Waszą ciężką i pełną oddania służbę dla Ojczyzny
oraz zaangażowanie w umacnianie bezpieczeństwa na całym świecie.
Pamiętamy również o tym, którzy służąc Polsce, ponieśli najwyższą cenę.
Cześć ich pamięci!
Życzę wszystkim weteranom wszelkiej pomyślności,
zdrowia oraz składam wyrazy uznania za Wasze poświęcenie.
Szacunek i wsparcie!
 
Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
generał Jarosław MIKA