None

DANA-20 - sprawdzian dla sztabu 1das

6 zdjęć w galerii
W dniach 25 - 28 maja br. w 23 pułku artylerii przeprowadzono ćwiczenie dowódczo - sztabowe pk. DANA-20 z 1 dywizjonem artylerii samobieżnej.
Tematem ćwiczenia było planowanie przemieszczenia, planowanie i realizacja wsparcia ogniowego dywizjonu w składzie pułku oraz w trakcie realizacji zadań w relacji wzmocnienia podczas wykonywania zwrotu zaczepnego
z pokonywaniem przeszkody wodnej.
Ćwiczenie zainaugurował w dniu 25 maja kierownik ćwiczenia ppłk Marek Wasielewski, zwracając uwagę na jego główne cele oraz najważniejsze zagadnienia szkoleniowe zaplanowane do realizacji. Następnie wręczył dowódcy ćwiczącego pododdziału rozkaz bojowy uruchamiający działanie.
Poza pierwszoplanowym ćwiczącym pododdziałem udział wzięły: grupa operacyjna batalionu logistycznego, komenda i grupa zabezpieczenia stanowiska dowodzenia, zaś funkcyjni sztabu pułku wystąpili w roli kierownictwa ćwiczenia. Część główną ćwiczenia przeprowadzono z podziałem na dwa etapy: etap planowania przemieszczenia dywizjonu i batalionu logistycznego z rejonu alarmowego do rejonu operacyjnego przeznaczenia oraz etap planowania i realizacji wsparcia ogniowego
i zabezpieczenia logistycznego.
Szkolące się pododdziały w dniu 27 maja odwiedził Dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej gen. bryg. dr Dariusz Parylak, który zapoznał się z zadaniami realizowanymi przez artylerzystów. Całość prac funkcyjnych sztabu dywizjonu artylerii przez cały czas trwania ćwiczenia oceniali oficerowie kierownictwa ćwiczenia.
Dodatkowym zagadnieniem ćwiczenia był rekonesans rejonu przyszłych działań, podczas którego zweryfikowano i udokładniono rejony rozwinięcia stanowisk dowodzenia, rejony manewrowania baterii artylerii oraz drogi przemieszczenia. Przeprowadzone ćwiczenie stanowiło element przygotowania 1. das i blog do udziału w ćwiczeniu taktyczno – specjalnym pk. TORNADO-20.
 
Tekst: kpt. Agnieszka Kozik
Zdjęcia: mjr Remigiusz Kwieciński