None

Przygraniczne morale na 5

4 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: kpt. Błażej Łukaszewski, st. chor. szt. Artur Walento
Zadania zadaniami, ale podczas ich wykonywania bardzo istotne jest morale żołnierzy, więc do tego aspektu służby wojskowej przykłada się wielką wagę na zachodniej granicy RP.
Utworzone 17 marca br. Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe na bazie 12 Brygady Zmechanizowanej angażuje kilkuset żołnierzy, którzy przede wszystkim uszczelniają zachodnią granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Żołnierze na odcinku 123 kilometrów współpracują z innymi służbami mundurowymi (m. in. Strażą Graniczną, Policją, Służbą Celno – Skarbową, Inspekcją Transportu Drogowego, Państwową Strażą Pożarną i żołnierzami Żandarmerii Wojskowej). Tak szerokie współdziałanie pozwala zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, a także zapewnić sprawne i bezpieczne przekroczenie przejść granicznych.

Zadania te są realizowane stale bez względu na porę doby czy warunki atmosferyczne, więc skuteczna współpraca żołnierzy „Błękitnej” Brygady z innymi służbami mundurowymi jest bardzo doceniana przez ich przełożonych – Dowódcę 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej generała dywizji Macieja Jabłońskiego oraz Dowódcę 12 Brygady Zmechanizowanej generała brygady Sławomira Dudczaka.

„Wasza służba jest szczególnie ważna i odpowiedzialna. To od Waszego zaangażowania zależy bezpieczeństwo naszych obywateli. Pełniąc służbę na granicy z innymi służbami mundurowymi udowadniacie, że jesteście profesjonalistami, na których zawsze można liczyć” – te słowa uznania Dowódca „Dwunastki” generał Jabłoński skierował do żołnierzy 12 Brygady Zmechanizowanej, którzy zabezpieczają przejścia graniczne.

Tak samo Dowódca „Błękitnej” Brygady generał Dudczak na bieżąco analizuje sytuację na zachodniej granicy RP w rejonie odpowiedzialności 12 Brygady, gdyż to zadanie jest traktowane priorytetowo. „Szkolenie jest realizowane stale, choćby szykowanej II zmiany Polskiego Kontyngentu UNIFIL do Libanu. Formujemy też III zmianę PKW UNIFIL, ale zabezpieczenie zachodniej granicy RP jest dla nas kluczowym zadaniem” – podkreślił Dowódca 12 Brygady generał Dudczak.

Z tego powodu Dowódcy „Dwunastki” oraz „Błękitnej” Brygady, jak również dowódcy pododdziałów dbają o wysoki poziom morale żołnierzy, a także zapewnienie im możliwie jak najlepszych warunków do pełnienia służby na granicy, aby powyższe zadanie było wykonywane profesjonalnie na możliwie najwyższym poziomie.

***
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 17 marca br. 12 Brygada Zmechanizowana zorganizowała Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe podległe bezpośrednio pod Dowódcę 12 Brygady.

Codziennie kilkuset żołnierzy na odcinku 123 kilometrów od Myśliborza Wielkiego do Osinowa Dolnego współdziała z innymi służbami mundurowymi (m. in. Strażą Graniczną, Policją, Służbą Celno – Skarbową, Inspekcją Transportu Drogowego, Państwową Strażą Pożarną), aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, a także zapewnić sprawne i bezpieczne przemieszczanie się kierowców przez przejścia graniczne (Kołbaskowo i Krajnik Dolny).

Żołnierze 12 Brygady razem z Policją i Strażą Graniczną zorganizowali posterunki stałe, a także patrole mobilne, aby jak najbardziej uszczelnić zachodnią granicę.

Tekst: kpt. Błażej Łukaszewski.
Zdjęcia: kpt. Błażej Łukaszewski, st. chor. szt. Artur Walento.