Akademie wojskowe włączą się w walkę z koronawirusem

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podpisał kolejną decyzję w sprawie wsparcia przez Siły Zbrojne RP działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Na mocy podpisanej dzisiaj decyzji komendanci akademii wojskowych przekażą 18 marca br. do dyspozycji Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej niezbędne siły i środki dla wsparcia służb sanitarnych oraz organów samorządu terytorialnego. Zakres działań będzie obejmował zaopatrzenie w żywność i leki dla osób potrzebujących, w tym dla osób objętych kwarantanną . 

Dodatkowo, podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej, w razie potrzeby, udzielać będą wsparcia technicznego administracji oraz samorządów w zakresie uruchamiania usług zdalnych. 

Decyzja dotyczy wydzielenia sił i środków z: Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych i Lotniczej Akademii Wojskowej.

Ocenia się, że w najbliższych dniach lawinowo wzrośnie liczba zadań realizowanych przez służby sanitarne oraz samorządy na rzecz osób zakażonych koronawirusem, pozostających w kwarantannie, czy też osób starszych lub samotnych. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom resort obrony narodowej podejmuje kolejne działania umożliwiające wsparcie służb, inspekcji i samorządów w walce z epidemią.