Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

12 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: CO MON
- Mamy zaszczyt dziś uczestniczyć w szczególnej uroczystości - święcie upamiętniającym Żołnierzy Niezłomnych. W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych żołnierze Wojska Polskiego złożyli swoją przysięgę. Ponad 2200 żołnierzy, od dziś jest żołnierzami Wojska Polskiego, od dziś są zobowiązani do tego, żeby służyć naszej Ojczyźnie - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej 1 marca w Warszawie.
W niedzielę przed Grobem Nieznanego Żołnierza, z udziałem Andrzeja Dudy Prezydenta RP oraz Mariusza Błaszczaka ministra obrony narodowej, dowódców wojskowych, żołnierzy oraz środowisk kombatanckich odbył się uroczysty Apel Pamięci z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Podczas Apelu ponad 2200 żołnierzy, którzy rozpoczęli przygotowawczą służbę wojskową wypowiedziało słowa roty przysięgi.

- Panie Prezydencie, kiedy obejmował Pan urząd Prezydenta RP, Wojsko Polskie liczyło 95 tysięcy żołnierzy, a na koniec 2019 roku już 108 tysięcy żołnierzy i 22 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, ale tak jak polecił Pan Prezydent ten proces nieustanie trwa i będzie trwał. Wojsko Polskie będzie liczniejsze, będzie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i będzie ściślej współpracowało w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, także dzięki bardzo dobrym relacjom ze Stanami Zjednoczonymi. Dziękuję wszystkim tym, którzy złożyli dziś przysięgę. To świadectwo tego, ze jesteście wyszkoleni, że jesteście przygotowani do obrony Ojczyzny - powiedział minister Błaszczak.

- Jest wielkim przywilejem dla żołnierzy Wojska Polskiego, elewów służby przygotowawczej, że mogli dziś złożyć tu przysięgę, właśnie dzisiaj w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ale jest to także i znak, do kogo mają się odwoływać, do kogo mają się odwoływać, kiedy wypowiadają słowa „Ku chwale Ojczyzny”, kiedy myślą o swojej żołnierskiej służbie, kogo powinni brać sobie za wzór. Tych, którzy żołnierskiej przysiędze w najtrudniejszych i najstraszliwszych chwilach, w beznadziejnej sytuacji wierni byli do samego końca - mówił podczas uroczystości Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas uroczystości wręczono awanse generalskie oficerom Wojska Polskiego. Czterech z nich otrzymało nominację na pierwszy stopień generalski. Na stopień generała broni zostali mianowani trzej generałowie dywizji: pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Tadeusz Mikutel, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych Tomasz Piotrowski, a także I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Jan Śliwka.

Do stopnia generała dywizji został awansowany inspektor rodzajów wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. Sławomir Owczarek.

Na stopień generała brygady zostali mianowani czterej pułkownicy: dowódca 6. Brygady Powietrznodesantowej Grzegorz Grodzki, dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych Sławomir Mąkosa, dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego Wojciech Pikuła i dowódca 2. Brygady Zmechanizowanej Arkadiusz Szkutnik.

Centralne uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Warszawie zakończyło złożenie wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz defilada pododdziałów.

***
Przed południem Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej wziął udział w uroczystości patriotycznej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, gdzie złożył wieniec przed Panteonem - Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych. Szef MON złożył także wieniec pod tablicą upamiętniającą więźniów aresztu śledczego oraz odwiedził Izbę Pamięci Ofiar Terroryzmu Komunistycznego WP w siedzibie Służby Kontrwywiady Wojskowego, przy ul. Oczki 1 w Warszawie.

Szef MON uczestniczył także dziś w uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych RP z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prezydent Andrzej Duda wręczył medale m. in. obecnym na uroczystości żołnierzom podziemia niepodległościowego.

***
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to wyraz hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

Z inicjatywy świętej pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.