None

Konkurs MON "Wdzięczni Bohaterom 1920 r."

Autor zdjęcia: Archiwum MON i Ordynariat Polowy WP.
Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs pn. "Wdzięczni Bohaterom 1920 r.", którego celem jest m .in. upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Projekty mają dotyczyć m.in. upowszechniania wiedzy o przebiegu Bitwy, a także upamiętnienia bohaterów, w tym żołnierzy, ochotników oraz całego społeczeństwa zaangażowanych w obronę Ojczyzny w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.
Konkurs adresowany jest m. in. do organizacji pozarządowych, osób prawnych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i klubów sportowych.

Zadania konkursowe przewidziane dla oferentów obejmują między innymi realizację programów i działań o charakterze patriotyczno-edukacyjnym, organizację przedsięwzięć o charakterze patriotyczno-kulturalnym oraz upamiętniających zaangażowanie ochotników z innych narodów oraz pomoc innych państw udzielaną Polsce w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Na ich realizację zadań konkursowych resort obrony narodowej przeznaczył kwotę do 2.000.000,00 zł. Jednym z warunków składania oferty jest wkład finansowy podmiotu ubiegającego się o realizację zadań w wysokości minimum 10 % planowanej kwoty dotacji. Zadania konkursowe muszą być realizowane od 1 maja do 31 grudnia 2020 r.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca 2020 r. Rozstrzygnięcie nastąpi 10 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, warunków składania ofert, regulamin na stronie: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-052020wddekid