None

Szkolenie narciarskie, ale nie tylko

5 zdjęć w galerii
Przez cały miniony tydzień, część kierowniczej kadry dowództwa 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc) doskonaliła swe umiejętności narciarskie w Ośrodku Szkolenia Piechoty Górskiej „Jodła”. Wyjazd miał dwa zasadnicze cele. Doskonalenie kondycji fizycznej oraz podsumowanie minionego roku szkoleniowego.
Zgrupowanie kondycyjne kierowniczej kadry dowództwa Czarnej Dywizji  połączone zostało z odprawą rozliczeniowo - zadaniową i było jednym z pierwszych zadań realizowanych tuż po powrocie z ćwiczenia Combine Resolved XIII.
„Celem tego przedsięwzięcia jest między innymi nauka pokonywania terenu górskiego przy dużej pokrywie śnieżnej z wykorzystaniem różnego rodzaju sprzętu oraz doskonalenie zdolności motorycznych żołnierzy. Zgrupowanie to także swoisty test poziomu sprawności każdego z uczestników przed zaplanowanym na maj i czerwiec rocznym sprawdzianem z wychowania fizycznego”. - wyjaśnia mjr Tomasz Siemion, 11LDKPanc.
Najważniejsza część szkolenia związana była z realizacją zajęć programowych z wychowania fizycznego. Zajęcia z jazdy na nartach realizowane były pod czujnym okiem wykwalifikowanego instruktora ze świętoszowskiej 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Każdy z uczestników mógł nauczyć się właściwej techniki jazdy na nartach, a tym samym wyciągnąć cenną lekcję, biorąc sobie do serca uwagi doświadczonego trenera. Dla tych, którzy sztukę jazdy na nartach mieli opanowaną do perfekcji, była to doskonała okazja do spędzenia czasu na szusowaniu po stokach.
Ponadto oficerowie i podoficerowie szkolili się w ramach zajęć z Taktyki, Terenoznawstwa i Wychowania Fizycznego w poruszaniu się w warunkach górskich zimą, z wykorzystaniem sprzętu narciarskiego, a także doskonalili umiejętności wykorzystania sprzętu do prowadzenia obserwacji.

Tekst: mjr Artur Pinkowski
Zdjęcia: st. chor. sztab. Rafał Mniedło