None

Wspólnie dbamy o naszą tożsamość narodową

Autor zdjęcia: CO MON
Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło dwa konkursy „Polska Pamięta” oraz „Zachowajmy w pamięci” związane z upowszechnianiem tradycji narodowych, pielęgnowaniem miejsc ważnych dla historii Polski oraz przywracaniem pamięci o bohaterach narodowych. Konkursy skierowane są do organizacji pozarządowych.

„Zachowajmy w pamięci”

Celem konkursu jest upowszechnianie, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, wiedzy na temat roli i znaczenia obiektów militarnych w historii polskiego oręża, w tym Twierdzy Dęblin, Twierdzy Grudziądz, Twierdzy Osowiec, Twierdzy Toruń oraz obiektów historycznych w Suwałkach. Jednym z takich obiektów jest również Fort III Pomiechówek, którym dziś opiekują się m. in. żołnierze 2 Mazowieckiego Pułku Saperów oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W ochronę tego miejsca pamięci zaangażowana jest także Agencja Mienia Wojskowego. Pomiechówek, obok Treblinki, to największe na terenie województwa mazowieckiego miejsce niemieckich zbrodni popełnionych na obywatelach II RP – Polakach i Żydach.

Organizowane w ramach konkursu lekcje historii, podróże historyczne czy też akcje porządkowe miejsc pamięci mają przybliżać historię bohaterów narodowych, tych którzy walczyli w obronie Polski i często za tę walkę płacili najwyższą cenę – cenę życia.

Konkurs skierowany jest m. in do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i klubów sportowych.

Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczyło na realizację zadań konkursowych kwotę w wysokości do 750 000 złotych. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca 2020 roku. Zadania mogą być realizowane od 25 marca do 31 grudnia br.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, warunków składania ofert, regulamin na stronie https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-022020wddekid

„Polska Pamięta”

Celem konkursu jest m.in. upamiętnienie wydarzeń związanych z odzyskaniem Niepodległości, wymarszem I Kompanii Kadrowej, Bitwą o Anglię, zakończeniem II wojny światowej oraz Powstaniem Warszawskim.

Konkurs skierowany jest także do organizacji, które chcą przedstawić młodemu pokoleniu prawdę o zbrodni w Katyniu i tym samym wpisać swoje przedsięwzięcia w harmonogram wydarzeń upamiętniających 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

Celem konkursu jest również przygotowanie przedsięwzięć związanych z obchodami 10. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

Uczestnicy konkursu mogą przygotowywać okolicznościowe wystawy, organizować lekcje patriotyzmu, debaty, gry terenowe, zajęcia patriotyczno – sportowe, pikniki, oraz inscenizacje historyczne.

Termin realizacji zadań od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. Oferty należy składać do 10 marca 2020 r. do godz. 16:15. Na realizację zadań zaplanowano kwotę w wysokości do 1 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, warunków składania ofert, regulamin na stronie https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-032020wddekid