None

„Terytorialsi” z Policją i Państwową Strażą Pożarną wspólnie działają na rzecz bezpieczeństwa

Autor zdjęcia: Fot. Leszek Chemperek/CO MON
W środę, 5 lutego br. w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu, w obecności szefa MON, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła podpisał porozumienia o współpracy z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem oraz z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzejem Bartkowiakiem.
- Podpisanie dzisiejszych porozumień stwarza nową formułę ściślejszej współpracy szkoleniowej poprzez wykorzystanie infrastruktury szkoleniowej, która jest w dyspozycji polskiego wojska, ale także polskiej policji i straży pożarnej. Synergia spowoduje, że funkcjonariusze i żołnierze będą lepiej przygotowani do tego, żeby nieść pomoc potrzebującym. To jest właśnie nasz cel, który codziennie wypełniamy służbą - służbą żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji i funkcjonariuszy Straży Pożarnej - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas podpisania porozumień między Wojskami Obrony Terytorialnej, a służbami podległymi MSWiA.

Porozumienia regulują współpracę WOT z Policją w działaniach ratowniczych i poszukiwawczych oraz wsparcie Państwowej Straży Pożarnej przez WOT w działaniach kryzysowych. Podpisane dokumenty formalizują współpracę, jaką WOT podejmują od początku powstania ze służbami podległymi MSWiA.

- Na co dzień żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pracują na rzecz bezpieczeństwa naszej Ojczyzny z funkcjonariuszami polskiej Policji poprzez uczestniczenie np. w akcjach poszukiwawczych osób zaginionych. Współpracują też z funkcjonariuszami Straży Pożarnej i z druhami ochotniczych straży pożarnych poprzez uczestnictwo w akcjach ratowniczych, kiedy to wspólnie właśnie ze strażakami w sytuacji klęsk żywiołowych, w sytuacji podtopień czy też huraganów pomagają poszkodowanym w ratowaniu ich życia i mienia. To jest niewątpliwie wielką wartość, to jest dowód tego, że dbamy wspólnie o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny - mówił szef MON.

- Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej są wierni hasłu „Zawsze blisko, zawsze gotowi” i tak jest w rzeczywistości. Sam miałem okazję obserwować działania żołnierzy WOT w ubiegłym roku na Lubelszczyźnie, kiedy usuwali skutki huraganu razem ze strażakami Straży Pożarnej i druhami-ochotnikami z Ochotniczych Straży Pożarnych. Również kiedy w województwie małopolskim i podkarpackim usuwali skutki powodzi albo jak w przypadku województwa świętokrzyskiego zapewnili bezpieczeństwo mieszkańcom Zawichostu. To było docenione przez mieszkańców, to było rzeczywiście dowodem wielkiego zaangażowania żołnierzy WOT. Ale kiedy uczestniczę w przysięgach żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z reguły pytam żołnierzy czym zajmują się w cywilu. Bardzo często słyszę, że wcześniej byli funkcjonariuszami polskiej policji, bardzo często słyszę, że wcześniej byli strażakami Państwowej Straży Pożarnej lub też słyszę, że są druhami-ochotnikami Ochotniczych Straży Pożarnych, a więc współpraca ma miejsce na co dzień, za co serdecznie dziękuję - podkreślił minister.

Podpisane dziś porozumienia nie są pierwszymi formalizującymi współdziałanie służb podległych MSWiA oraz WOT. 27 września 2018 roku podpisane zostało porozumienie Komendanta Głównego Straży Granicznej i Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. W następstwie tego porozumienia dowódcy jedenastu brygad obrony terytorialnej podpisali porozumienia o współpracy z właściwymi terytorialnie komendantami oddziałów Straży Granicznej. Do tej pory współpraca była realizowana w ramach wspólnych szkoleń i ćwiczeń. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć wsparcie ochrony granicy przez żołnierzy brygad OT: podlaskiej, lubelskiej i podkarpackiej realizowane na korzyść właściwych terenowo oddziałów SG podczas ćwiczenia Anakonda-18, czy też wsparcie ewakuacji ludności cywilnej w Sejnach w ramach ćwiczenia Podlasie-19.

GALERIA-->> WOT rozszerza współpracę w sytuacjach kryzysowych

***

Porozumienie WOT – PSP

Porozumienie Wojsk Obrony Terytorialnej z Państwową Strażą Pożarną reguluje kwestie dotyczące współdziałania podczas ograniczania oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych, katastrof.

W maju i czerwcu 2019 roku żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej po raz pierwszy wsparli strażaków zgodnie z procedurami wynikającymi z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Blisko 1500 żołnierzy WOT współdziałało ze strażakami PSP i OSP przy usuwaniu skutków trąby powietrznej, udrażnianiu dróg, dostarczaniu energii, oświetleniu rejonów działań. Ponadto żołnierze i strażacy wzmacniali wały przeciwpowodziowe, zabezpieczali osunięcia oraz wypompowywali wodę. Dzięki terytorialnemu charakterowi WOT, wsparcie służb przez wojsko, po raz pierwszy było możliwe, praktycznie bezpośrednio po wystąpieniu sytuacji kryzysowej.

Realne i praktyczne działania w obszarze zarządzania kryzysowego to najważniejszy, ale nie jedyny aspekt dotychczasowej współpracy na linii WOT – PSP. Od pierwszych dni funkcjonowania Wojska Obrony Terytorialnej widziały w Państwowej Straży Pożarnej partnera do współpracy w obszarze misji formacji jaką jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do tej pory przeprowadzono dziesiątki wspólnych ćwiczeń i szkoleń, brygady WOT nawiązały współpracę nie tylko z komendami wojewódzkimi i powiatowymi, ale również ze szkołami aspirantów.

Porozumienie WOT – Policja

Zakres porozumienia Wojsk Obrony Terytorialnej z Policją obejmuje obszar działań poszukiwawczych i ratowniczych.

Również w tym obszarze powstanie WOT wprowadziło nową jakość we współdziałaniu wojska ze służbami. Od 2018 roku blisko 1800 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej brało udział w 27 akcjach poszukiwawczych wspierając działania Policji na terenie sześciu województw. Pierwszą akcją poszukiwawczą, w której żołnierze WOT odnaleźli poszukiwaną osobę były działania na terenie Wielkopolski w powiecie konińskim. Użycie wojska do tego typu działań odbywa się na wniosek Policji na mocy ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policji. Może także odbywać się na wniosek wojewody na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Każdorazowe użycie wojska musi być poprzedzone decyzją ministra obrony narodowej. Takie działania są praktycznym wymiarem misji Wojsk Obrony Terytorialnej, którą jest „obrona i wspieranie lokalnych społeczności".