None

Po 10 latach żołnierze Wojska Polskiego powrócili na misję ONZ do Libanu

Autor zdjęcia: st. szer. W. Król / CO MON
Żołnierze Wojska Polskiego powrócili na misję, którą ustanowiono w ramach mandatu ONZ jako Tymczasowe Siły ONZ w Libanie (ang. United Nations Interim Force in Lebanon - UNIFIL).
Do głównych zadań naszego kontyngentu należy: ochrona ludności cywilnej, monitorowanie strefy rozgraniczenia tzw. „blue line” oraz wsparcie libańskiego rządu w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa, zgodnie z uchwaloną 11 sierpnia 2006 Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1701.

I zmianę wystawiła 12. Brygada Zmechanizowana ze Szczecina. Kontyngent, który docelowo liczyć będzie ponad 200 żołnierzy powstaje na bazie 3. batalionu piechoty zmotoryzowanej ze Stargardu, ze wsparciem specjalistów z innych jednostek wojskowych (m. in. łączności oraz logistyki). Dowódcą I zmiany PKW Liban jest ppłk Paweł Bednarz. W ramach wykonywania zadań mandatowych Polacy współpracują z żołnierzami irlandzkimi oraz węgierskimi.

W sobotę 14 grudnia br. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej spotkał się z żołnierzami Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL w Libanie.

Spotkaniu w bazie SHAMROCK, gdzie stacjonują polscy żołnierze towarzyszył uroczysty apel, podczas którego szef MON podziękował żołnierzom za służbę i zaangażowanie, którzy po 10 latach powrócili do misji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Minister Błaszczak podkreślił, że udział żołnierzy Wojska Polskiego w operacjach pokojowych buduje silną pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej.