None

Szkolenie przyszłych łącznościowców

5 zdjęć w galerii
Od dwóch tygodni na obiektach szkoleniowych 34 Brygady Kawalerii Pancernej (34BKPanc) w Żaganiu odbywa się szkolenie żołnierzy rezerwy. Szkolenie zakończy egzamin, po którym uczestnicy uzyskają nowe specjalności wojskowe.
Do udziału w krótkotrwałych ćwiczeniach żołnierzy rezerwy organizowanych w 34BKPanc stawiło się około pięćdziesięciu rezerwistów. Ćwiczenia rozpoczęły się 25 listopada i potrwają do 6 grudnia 2019 roku, a ich finalnym efektem będzie uzyskanie nowych kwalifikacji i specjalności wojskowych. Każdy żołnierz rezerwy zostanie poddany egzaminowi zarówno teoretycznemu, jak i praktycznemu, a nabyte umiejętności zostaną sprawdzone przez czujne oko instruktorów.
Powyższe potwierdził oficer 34BKPanc ppor. Jakub Zimny: „Żołnierze rezerwy po kursie i pozytywnie zdanym egzaminie otrzymają specjalność radiotelefonisty”.
Nowe specjalności i nabyte umiejętności będą przydatne podczas przyszłych ćwiczeń oraz posłużą zaspokojeniu potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Żołnierze rezerwy szkolą się z obszaru podstawowej wiedzy ogólnowojskowej oraz specjalistycznej.
„Szkolenie przebiega bardzo intensywnie, aby przekazać jak najwięcej istotnych treści żołnierzom rezerwy, którzy mają różne specjalności. Udział w kursie biorą m.in. działonowi, kierowcy, medycy, zwiadowcy” ─ podsumował ppor. Jakub Zimny.
Aby uczestnicy kursu łatwo i szybko przyswoili nową wiedzę, instruktorzy przeprowadzili szereg interesujących zajęć m.in. z budowy i użytkowania sprzętu łączności. Zadbali również o to, aby zajęcia praktyczne odbyły się w terenie i były interesujące.
„Współczesna radiostacja to dużo elektroniki, stąd duży nacisk podczas szkolenia kładziony jest na ćwiczenia praktyczne na sprzęcie łącznościowym” ─ powiedział instruktor 34BKPanc st. szer. Mirosław Królikowski.
Udział szkolonych we wszystkich zajęciach jest obowiązkowy. Pozostały czas niewykorzystany na zajęcia programowe pochłaniają: instruktaże do zajęć, treningi oraz inne przedsięwzięcia wynikające z zarządzeń przełożonych.
„Podczas działań bojowych od specjalistów łączności dużo zależy, to za ich pośrednictwem przekazywane i odbierane są rozkazy między pododdziałami” ─ podsumował instruktor 34BKPanc st. kpr. Grzegorz Wardziński.
Zgodnie z programem kursu, żołnierze muszą opanować  treści oraz wymogi związane z przygotowaniem do egzaminu specjalistycznego, który odbędzie się 4 i 5 grudnia i zakończy okres ćwiczenia.

Tekst: ppor. Marta Wieliczko
Zdjęcia: ppor. Marta Wieliczko i st. chor. szt. Rafał Mniedło