101. rocznica utworzenia Marynarki Wojennej RP

101. rocznica utworzenia Marynarki Wojennej RP

Autor zdjęcia: DG RSZ
101. rocznica utworzenia Marynarki Wojennej RP
Z okazji 101. rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej RP wszystkim Ludziom Morza, Żołnierzom, Pracownikom Wojska oraz wszystkim tym, dla których sprawy Marynarki Wojennej są bliskie, składam najlepsze życzenia i wyrazy szacunku.
Żołnierski honor, umiłowanie Ojczyzny, odwoływanie się do tradycji w połączeniu z doświadczeniem i odwagą, stanowią bezcenny kapitał wielu marynarskich pokoleń w służbie pod biało-czerwoną banderą.
Dziękuję wszystkim za wytężoną oraz owocną służbę i pracę. Pragnę wyrazić najszczersze uznanie dla marynarskiego trudu i wysiłku w codziennej służbie na rzecz Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej.
Jestem dumny z Waszej pięknej służby.

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych

generał Jarosław Mika