Szkolenie WOT w Regiminie

Szkolenie WOT w Regiminie

8 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: DWOT
Jedno z ostatnich szkoleń rotacyjnych żołnierzy 51 batalionu lekkiej piechoty zostało przeprowadzone w tak zwanym stałym rejonie odpowiedzialności, tym razem była to miejscowość Regimin w powiecie ciechanowskim.
Prowadzenie dwudniowych szkoleń rotacyjnych poza terenami wojskowymi jest już w Wojskach Obrony Terytorialnej normą, a nie wyjątkiem. Praktycznie w każdy szkoleniowy weekend w kilku miejscach na terenie całego kraju odbywają się takie szkolenia. Zajęcia prowadzone poza terenami wojskowych placów ćwiczeń cechuje większy realizm. Dzięki nim żołnierze mogą lepiej poznać teren, za którego obronę i ochronę odpowiadają. Ważne jest również praktyczne zaznaczenie obecności żołnierzy OT w Stałym Rejonie Odpowiedzialności i kontakt z miejscowa ludnością.

- Szkolenia takie stanowią praktyczny wymiar tzw „mobilności szkoleniowej”, czyli zdolności szkolenia kompanii lekkiej piechoty na terenie powiatu, który jest jej rejonem działania – mówi dowódca 51 batalionu, ppłk Karol Szczepaniak.

Wśród żołnierzy, ćwiczącej w Regiminie kompanii byli też mieszkańcy gminy. Okazali się oni cennym ogniwem podczas sobotniego szkolenia pomiędzy lokalną społecznością, a szkolącym się pododdziałem. Znajome twarze wśród Terytorialsów, spowodowały również bardzo pozytywne reakcje wśród ludności lokalnej, która licznie obserwowała szkolenie.

Na koniec szkolenia mieszkańcy mogli obejrzeć sprzęt i uzbrojenie jakie tego dnia wykorzystywali żołnierze.

Tekst: ppłk Marek Pietrzak Rzecznik WOT
Zdjęcia: DWOT