None

WOT buduje Zachodniopomorską Brygadę OT

Autor zdjęcia: DWOT
Chętni do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej z województwa zachodniopomorskiego mogą już wstępować w szeregi Terytorialsów. W Szczecinie rusza formowanie dowództwa brygady i pierwszego batalionu. Co ważne żeby zostać żołnierzem WOT nie trzeba rezygnować z dotychczasowej aktywności, to służba dla tych, którzy chcą połączyć życie osobiste ze służbą wojskową.
Pod koniec września br. minister obrony narodowej wyznaczył pułkownika Grzegorza Kaliciaka na dowódcę 14 Zachodniopomorskiej Brygady OT. W czwartek, 10 października br. wojewoda zachodniopomorski przedstawił dowódcę na swoim terenie, wydarzenia te de facto rozpoczęły proces tworzenia struktur WOT na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Do wstępowania w szeregi terytorialsów płk Kaliciak zachęcał razem z wojewodą Tomaszem Hincem, zastępca dowódcy WOT gen. Artur Dębczakiem i dowódcą 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Maciejem Jabłońskim.

- Ta forma służby nie koliduje z życiem rodzinnym i pracą zawodową. Można być nauczycielem, urzędnikiem, dziennikarzem, przedsiębiorcą i jednocześnie być w naszych szeregach. Zachęcam i obiecuję, że postaramy się osiągnąć gotowość jak najszybciej, by wspierać lokalną społeczność - mówi dowódca zachodniopomorskiej brygady WOT, płk Grzegorz Kaliciak. - Spotkaliśmy się tu z bardzo ciepłym przyjęciem, jeżeli taka atmosfera będzie dalej, o czym jestem przekonany, to szybko tę gotowość osiągniemy.
Pierwsze szkolenia terytorialsów płk Grzegorz Kaliciak chce przeprowadzić już w lutym.

- Pułkownik Grzegorz Kaliciak jest już znanym oficerem, o jego dokonaniach podczas misji w Iraku wiemy wszyscy. Tworzył już także 6. Mazowiecką Brygadę OT, jest zatem doświadczonym dowódcą a to przyniesie na pewno dobre efekty dla tworzenia WOT w Zachodniopomorskiem - dodał gen. Artur Dębczak.

Dowództwo zachodniopomorskiej brygady oraz dwa bataliony wsparcia zostaną rozmieszczone na terenie koszar wojskowych przy ul. Metalowej 59 w Szczecinie. Pierwszy z planowanych trzech batalionów lekkiej piechoty, o numerze „141”, będzie rozmieszczony w Choszcznie. Zachodniopomorska brygada jest formowana w ramach czwartego – ostatniego etapu budowy Wojsk Obrony Terytorialnej, równolegle z jej formowaniem rozpoczęła się budowa brygady na terenie województwa dolnośląskiego.

- Z informacji jakie uzyskałem od szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie wynika, że już teraz w regionie są chętni do służby w brygadzie. Wszyscy oni powinni zgłosić się do odpowiednich dla miejsca zamieszkania Wojskowych Komend Uzupełnień – mówi płk Grzegorz Kaliciak , dowódca brygady.

- WOT wspiera lokalną społeczność zawsze wtedy, gdy potrzebna jest pomoc - chwali formację wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. - Znamy przykłady skutecznego działania terytorialsów np. przy poszukiwaniu zaginionego dziecka. Dlatego zachęcam do wstępowania do WOT byśmy mogli zawsze liczyć na takie wsparcie.

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej na terenach, gdzie formacja ma już rozwinięte swoje struktury, cieszy się dużą popularnością. W szeregach WOT jest obecnie blisko 22 tys. żołnierzy, blisko 90% z nich stanowią ochotnicy, aż 14% to kobiety. W całym kraju chęć służby w WOT zadeklarowało już ponad 40 tys. osób. Ilość deklaracji ochotników z terenu województwa zachodniopomorskiego pokrywa potrzeby rekrutacyjne na ten rok.

O przyjęcie w szeregi Terytorialsów mogą ubiegać zarówno kobiety jak i mężczyźni, nie pełniący do tej pory żadnej formy służby wojskowej, a także rezerwiści. Służba w WOT umożliwiają najbardziej optymalne połączenie dotychczasowej aktywności w życiu cywilnym ze służbą wojskową. Jest to możliwe dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy. Dodatkową zaletą Terytorialnej Służby Wojskowej jest wspieranie indywidualnych predyspozycji, talentów i zainteresowań ochotników w ramach różnorakich szkoleń.

Bardzo istotne jest również to, że ochotnicy którzy wstąpią do WOT będą pełnić służbę w pobliżu miejsca zamieszkania. Obecnie, na terenie Zachodniopomorskiego rekrutacja prowadzona jest do dowództwa brygady (dla żołnierzy zawodowych oraz rezerwistów) oraz do batalionu lekkiej piechoty, którego pododdziały będą dyslokowane w Choszcznie. Docelowo na terenie województwa zachodniopomorskiego planowane jest rozmieszczenie trzech batalionów lekkiej piechoty.

Szkolenie żołnierzy w WOT to nauka praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko na współczesnym polu walki, ale przydatnych też w codziennym życiu i pracy, jak np. udzielanie pierwszej pomocy czy kursy operatorów maszyn. Na duże zainteresowanie służbą wpływ mają innowacyjne metody i narzędzia szkoleniowe stosowane w WOT. Nowym podejściem jest wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych. Formacja zapewnia rozwój zawodowy, dzięki organizowanym kursom SONDA i AGRYKOLA, chętni mogą zdobywać kolejne awanse na stopnie podoficerskie i oficerskie. Terytorialsi marzący o zawodowej służbie wojskowej po trzech latach służby w WOT zyskają pierwszeństwo w naborze.

Kandydat do WOT musi posiadać obywatelstwo polskie, mieć ukończone 18 lat, być zdrowy psychicznie i fizycznie. Nie może być karany oraz pełnić innego rodzaju służby wojskowej. Wniosek o powołanie do TSW można pobrać ze strony internetowej www.terytorialsi.mil.pl. Witryna została zaprojektowana z myślą o kandydatach. Proces rekrutacji opisany jest prosto i czytelnie. Dzięki stronie www można też ustalić adres najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień, która odpowiada za procedurę naboru. Ochotnicy przechodzą jedno z dwóch rodzajów szkoleń wstępnych: dla kandydatów, którzy nie byli w wojsku (16 dni) oraz dla żołnierzy z rezerwy (8 dni).

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.