SGWP

Cześć Ich Pamięci!

Autor zdjęcia: SGWP
Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci i ranach żołnierzy 6. Brygady Powietrznodesantowej.
Z Brygadą miałem zaszczyt służyć w Afganistanie.
Saperzy wykonywali i wciąż wykonują najniebezpieczniejsze zadania na wojnie i w czasie pokoju, ryzykując życie dla bezpieczeństwa innych.
Tragedia, która się wydarzyła miała miejsce podczas pełnienia przez żołnierzy służby w 29 patrolu rozminowania.
Wyrazy głębokiego współczucia składam rodzinom i bliskim.
To wielka strata dla sił zbrojnych.
Cześć Ich Pamięci!
 
Szef Sztabu Generalnego WP
Generał broni Rajmund T. Andrzejczak