None

Wojsko Polskie wraca do Łomży

Autor zdjęcia: Leszek Chemperek / CO MON
17 września 2019 14:43
We wtorek 17 września br. szef MON wziął udział w uroczystości okazji sformowania 18. Pułku Logistycznego. Jednostka, która została utworzona na bazie Warsztatów Technicznych Łomża podlega bezpośrednio dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka. Pułk będzie zabezpieczał pod względem logistycznym działalność jednostek wchodzących w skład „Żelaznej Dywizji”.
- 18 Dywizja Zmechanizowana składa się z trzech brygad: 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 1 Warszawskiej Brygady Pancernej i sformowanej dodatkowej 19 Brygady Zmechanizowanej. Żeby żołnierze dywizji mogli funkcjonować sprawnie i skutecznie, muszą mieć wsparcie logistyczne. I to jest zadanie, które stawiam przed żołnierzami z 18 Pułku Logistycznego z siedzibą tu, w Łomży - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas uroczystości sformowania 18 Pułku Logistycznego w Łomży.

- To będzie pułk, który będzie składał się z trzech batalionów. Z batalionu, którego zadaniem będzie transport, z batalionu, którego zadaniem będzie zabezpieczenie i batalionu remontowego, który będzie miał w opiece sprzęt, którym dysponuje Wojsko Polskie - poinformował minister Błaszczak.

Podczas uroczystego apelu minister Błaszczak wręczył dowódcy nowej jednostki, ppłk. Pawłowi Gałązce decyzję o sformowaniu 18. Pułku Logistycznego.

- To jest niezwykle ważne wydarzenie dla ziemi łomżyńskiej. Ktoś mógłby spytać dlaczego 18 Dywizja Zmechanizowana będzie operować tu, na wschód od Wisły, a otóż dlatego, że taka jest potrzeba. Chodzi o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Mam nadzieję, że mieszkańcy ziemi łomżyńskiej, tak patriotycznie nastawieni będą wstępować do Wojska Polskiego. Liczę na to, że zarówno 18 Pułk Logistyczny, jak i cała 18 Dywizja Zmechanizowana będzie odznaczała się liczebnością - mówił szef resortu obrony.

Uroczystość na Starym Rynku w Łomży zakończyła defilada pododdziałów.

Szef MON podczas wizyty w Łomży złożył wieniec pod Pomnikiem Ofiar Represji Stalinowskich.

Mówiąc o 80. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę szef MON powiedział: - Na podstawie porozumienia rosyjsko-niemieckiego doszło do czwartego rozbioru Polski. Wówczas nastąpiła okupacja, okrutna okupacja niemiecka i rosyjska, sowiecka. Nie różniły się one metodami. Zarówno eksterminacja ludności polskiej dokonywała się pod okupantem niemieckim, jak i sowieckim. Przecież łapanki, obozy koncentracyjne, to były decyzje i działania niemieckie, a wywózki i zbrodnie były dokonywane przez Rosję sowiecką. (…) Niewątpliwie najbardziej wymownym wydarzeniem pod okupacja sowiecką, było zamordowanie w Katyniu 22 000 polskich oficerów. Zostali zamordowani metodą sowiecką, strzałem w tył głowy. Gdyby nie agresja sowiecka 17 września, losy wojny potoczyłyby się inaczej.

GALERIA >>> Wojsko Polskie wraca do Łomży

***
Minister Mariusz Błaszczak podjął decyzję o utworzeniu 18. Dywizji Zmechanizowanej w 2018 roku. Jej formowanie jest jednym z kluczowych elementów procesu realnego wzmocnienia i odbudowy potencjału obronnego na tzw. ścianie wschodniej.18 pułk logistyczny wejdzie w skład 18 Dywizji Zmechanizowanej. Proces ten, będący jednym z priorytetów określonych w głównych kierunkach rozwoju sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2017–2026, realizowany jest w dwóch etapach i zostanie zakończony w 2026 roku.

Nowo formowany związek taktyczny będzie spełniał wszystkie standardy NATO i będzie gotowy do wykorzystania w ramach wzmocnienia sojuszniczego. Jednakże jego podstawowym zadaniem będzie obrona terytorium RP.

W skład 18. Dywizji Zmechanizowanej wchodzą trzy brygady: 1. Warszawska Brygada Pancerna, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich, 19. Brygada Zmechanizowana z Lublina (której formowanie rozpoczęło się w czerwcu tego roku), oraz pułki: logistyczny, artylerii, przeciwlotniczy i batalion rozpoznawczy.

Sformowany zostanie także pułk inżynieryjny, z przeznaczeniem do wykonywania zadań na rzecz 18 DZ. Dowódcą 18. Dywizji Zmechanizowanej jest generał dywizji Jarosław Gromadziński, jednostka dziedziczy tradycje 18. Dywizji Piechoty.

Powiązane artykuły